Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Oddział Łódź

LIST OTWARTY

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Pan Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury
Pani Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi
Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego
Pan Tomasz Kacprzak Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Środowisko łódzkich urbanistów zrzeszonych w Towarzystwie Urbanistów Polskich, a także liczne grono osób (pracowników naukowych, architektów), które brały udział w zorganizowanych przez Łódzki Oddział TUP dyskusjach na temat planowanego przez nasze miasto przebiegu Kolei Dużych Prędkości oraz kolei regionalnej i aglomeracyjnej, wyraża zaniepokojenie rozwiązaniami zaprezentowanymi przez przedstawicieli PKP. Różnią się one od zaproponowanych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz w zleconym wcześniej przez Urząd Miasta opracowaniu poświęconym temu problemowi, tak istotnemu dla naszego miasta.

Zwracamy uwagę, iż przebieg podziemnych linii kolejowych powinien być dostosowany do struktury urbanistycznej Łodzi, a usytuowanie przystanków musi sprzyjać restrukturyzacji i rewaloryzacji centrum miasta. Brak przystanku dla pociągów aglomeracyjnych zlokalizowanego w sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej, jak również głównego ciągu tramwajowego na alei Kościuszki uniemożliwia wykorzystanie kolei do celów rewitalizacji historycznego śródmieścia, jak również jest rażąco sprzeczny z zasadami kształtowania zintegrowanego systemu transportowego miasta.

Wyrażamy nadzieję, iż ostateczne decyzje w tym zakresie nie zapadną bez konstruktywnych dyskusji z udziałem naszego środowiska, żywo zainteresowanego problematyką przestrzenną Łodzi i pragnącego dla niej jak najlepszej przyszłości.

Za Zarząd Łódzkiego Oddziału TUP

Prezes Łódzkiego Oddziału TUP
dr inż. arch. Elżbieta MUSZYŃSKA

Łódź, 6 lipca 2011 r.

 

Raport ze spotkania 10.11.2010 UWAGA: ZMIANY!

E-mail Print PDF
There are no translations available.

SPOTKANIE CZŁONKÓW ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU 10.11.2010

W dniu 10.11.2010, po spotkaniu Zarządu, odbyła się dyskusja członków łódzkiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, w czasie której wspólnie zastanawialiśmy się nad problemem aktywności łódzkiego oddziału i omawialiśmy strategię rozwoju jego działalności.

Młodsi koledzy zwrócili uwagę na małą społeczną świadomość urbanistyki oraz potrzebę bardziej aktywnego zaangażowania TUP na forum społecznym (nie tylko profesjonalnym). Zwrócono uwagę na konieczność uatrakcyjnienia wizerunku Towarzystwa w celu zainteresowania szerszej grupy naszą działalnością poprzez np. zwiększenie obecności medialnej. Uczestnicy zgodzili się również, że jednym z najważniejszych aspektów działalności TUP jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń, stymulowanie rozwoju i możliwość ciągłego dokształcania się w zakresie urbanistyki.

Read more...
 

Konkurs na przestrzeń-Archiwalne wyniki konkursów

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Historia konkursu - informacja o edycjach konkursu Łódzkiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w latach 2004-2009

Read more...
 

List otwarty ws fontanny

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W sprawie fontanny na pl. H. Dąbrowskiego do p. Rafała Szrajbera, autora projektu oraz do członków Sądu Konkursowego (czytaj)

 

Oddział w Łodzi - Zarząd

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ZARZĄD ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO W KADENCJI 2018-2021

Prezes

dr inż. arch. Maria Dankowska

Wiceprezes

dr Bartosz Bartosiewicz

Sekretarz

dr Dominik Drzazga

Skarbnik

mgr inż. arch. Gabriel Ferliński

Członkowie Zarządu

mgr inż. arch. Mirosława Adamkiewicz

mgr inż. arch. Ewa Krakowska

dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas

 


Page 3 of 3

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie