Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Katowice Branch
Oddział Katowice

Anepigrafy

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W pałacu w Rybnej - Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Warszawskich 83 - odbyła się wystawa „Anepigrafy - Krajobraz Znikający”, przygotowana przez Projekt HaHa: Krzysztofa Habasa (na co dzień plastyka miejskiego w Bytomiu) i naszego kolegę Bogusława Hajdę.

Anepigrafy

Read more...
 

Najlepsza praca dyplomowa (2009)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Nasz Oddział już od 21 lat (1988) organizuje wspólnie z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej konkurs na najlepszą pracę dyplomową z urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej dotyczącą obszaru województwa śląskiego. Patronat nad konkursem AD 2009 objął Marszałek Województwa Bogusław Śmigielski. Kwalifikacja prac i obrady jury odbędą się 10 listopada 2009 roku na Wydziale Architektury w Gliwicach, a uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej w galerii Archibar pod siedzibą naszego Oddziału tradycyjnie - 4 grudnia - zapraszamy. Wystawa czynna będzie do 14 grudnia 2009 roku.

Read more...
 

Konkurs na prace dyplomowe w WST Katowice (2010)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Podpisano porozumienie pomiędzy Oddziałem katowickim TUP a Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach o współpracy przy organizacji Konkursu o Nagrodę za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. WST jest więc już drugą uczelnią, biorącą udział w Konkursie.

Do konkursu w WST w Katowicach dopuszczone są prace dyplomowe i kursowe (semestralne) z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, w szczególności dotyczące projektowania centrów miast, zespołów mieszkaniowych, terenów rekreacji, kształtowania przestrzeni publicznych, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zabytkowych dzielnic i miast, ochrony krajobrazu i rozwoju obszarów wiejskich a także innych zagadnień gospodarki przestrzennej  dotyczących zwłaszcza obszaru Województwa Śląskiego.

Read more...
 

"Komunikat TUP" kwiecień 2011

E-mail Print PDF
There are no translations available.

 

Do Członków naszego Oddziału wysłano kolejny numer Komunikatu Zarządu Oddziału Katowickiego TUP. Wkrótce powinien on znaleźć się w tradycyjnych skrzynkach pocztowych Koleżanek i Kolegów.

Obecnie, w związku z podniesieniem roli strony internetowej, komunikat jest wydawany sporadycznie. Dla tych Koleżanek i Kolegów, którzy nie mają dostępu do internetu może grozić to utratą kontaktu z Towarzystwem. Aby temu zaradzić Zarząd będzie przesyłał bieżące informacje tradycyjną pocztą lub informował telefonicznie - ale dotyczy to  tylko tych osób, które zgłoszą taką potrzebę. W najnowszym Komunikacie znajduje się stosowny kupon, który należy przesłać pocztą do biura oddziału. Dla tych, którym zdarza się przeoczyć ważne informacje - mamy zupełnie nową ofertę: możecie otrzymywać pocztą elektroniczną najważniejsze informacje bieżące ("newsletter") – proszę tylko wysłać ze swojej skrzynki maila o treści „INFO” lub z dowolnej skrzynki maila z własnym adresem mailowym na adres  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

do pobrania ►►►Komunikat 4/2011

poprzednie komunikaty: ►►►2/2009 ►►►3/2009 ►►►11/2010

 

TUP na Górnym Śląsku

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni. Łączy ludzi różnych zawodów i specjalności w imię wspólnych działań, mających czynić nasze miasta i wsie środowiskiem dobrze służącym potrzebom człowieka, chroniącym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, współtworzącym piękno krajobrazu.

Jest organizacją społeczną, pracującą dla społeczeństwa i w imię jego dobra. Jest organizacją obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość przestrzeni i chcą, by była ona coraz bardziej atrakcyjna.

Towarzystwo Urbanistów Polskich założyła w 1923 r. grupa wybitnych twórców i naukowców, a jednocześnie społeczników, skupionych wokół Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Dziś Towarzystwo liczy blisko 1000 członków w kilkunastu oddziałach regionalnych i sekcjach problemowych. Jest członkiem Europejskiej Rady Urbanistów.

Komórki organizacyjne Towarzystwa Urbanistów Polskich na Górnym Śląsku powstały jako pierwsze struktury regionalne w kraju. Koło TUP w Katowicach zostało utworzone 13 listopada 1956 r. a od stycznia 1969 r. działa Oddział TUP w Katowicach. Siedziba Oddziału mieści się we wspólnym budynku wraz z Południową Okręgową Izbą Urbanistów i oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich.

 

►►►Siedziba Oddziału, Biuro

►►►Kontakt z Zarządem Oddziału 

 


Page 22 of 22

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie