Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Katowice Branch
Oddział Katowice

Ważne decyzje - listopad 2010

E-mail Print PDF
There are no translations available.

6 listopada 2010 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu Oddziału Katowickiego TUP. Po kilkugodzinnej dyskusji nad bieżącymi problemami Towarzystwa podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału – patrz oddzielna informacja.

Głównym problemem wymagającym decyzji wszystkich członków jest sposób zmniejszenia kosztów działalności Oddziału. Jest to możliwe pod warunkiem podjęcia kilku kluczowych decyzji, głównie lokalowych, które ze względu na długotrwałe konsekwencje nie powinny być podejmowane jedynie przez obecny Zarząd.

Read more...
 

Nowa formuła konkursu studenckiego (2010)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zarząd oddziału przyjął nowy regulamin Nagród Katowickiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich za prace dyplomowe i kursowe z zakresu urbanistyki, gospodarki przestrzennej i zrównoważonego rozwoju. Konkurs prac studenckich jest jedną z najdłużej trwających inicjatyw oddziału. Obecnie każdej edycji patronuje Marszałek Województwa. Poprzedni regulamin konkursu, z roku 1988, trochę się zdezaktualizował - np. przewidywał, że główna nagroda wynosi 100 tysięcy złotych (ach, te czasy...). Ale nie tylko to się zmieniło.

Read more...
 

Nowa strona internetowa

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Rozpoczął się proces zmiany strony internetowej Oddziału Katowickiego. Stara strona, uruchomiona na początku obecnej kadencji Zarządu miała status tymczasowy. Model docelowy to wspólna strona całego Towarzystwa z podziałem na sekcje poszczególnych oddziałów. Czyli to, co widzicie. Tego dość skomplikowanego technicznie zadania podjął się Zarząd Główny, a właściwie Sekretarz Generalny TUP - i właśnie trwa jego uruchamianie.

Czeka nas okres przejściowy, adaptacji i korekt, co zapewne potrwa kilka miesięcy lub więcej. Nasz Oddział czynnie uczestniczy w tych pracach. Z ramienia Zarządu Oddziału reprezentuje nas kol. Paweł Jaworski.

Długo czekaliśmy na to nowe narzędzie komunikacji, tym niecierpliwiej, że nasza tymczasowa strona "zatkała się" po pół rocznym użytkowaniu. Brakowało więc skutecznego narzędzia komunikacji. Teraz, w okresie przejściowym, funkcjonować będą obie strony: ta nowa i ta stara.        ►►►przejdź do starej strony Oddziału

 


Page 23 of 23

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie