Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Katowice Branch
Oddział Katowice

Nasza Przestrzeń: Debaty

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach jest jednym ze współorganizatorów cyklu debat pod wspólnym tytułem: „Nasza Przestrzeń”. Dotychczas odbyły się dwa spotkania: „Rynek” i „Lokalne na kulturę”. Zapraszamy teraz na dwa kolejne: „Dworzec” (czwartek, 22 listopada, godz. 17:00, księgarnia „Zła Buka” w Rondzie Sztuki w Katowicach, rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1) i „Nasze Pieniądze” (poniedziałek, 26 listopada, godz. 18:00, KATO-bar w Katowicach, ul. Mariacka 13).


Pretekstem do podjęcia tematu zrekonstruowanego budynku katowickiego dworca, jego historii oraz znaczenia w mieście jest wydanie książki Alicji Gzowskiej "Szesnaście żelbetowych kwiatów”. Wzbudziło to w nas potrzebę przegadania sensu wyburzenia i rekonstrukcji, nowego kształtu obiektu oraz jego związków z otoczeniem. Chcemy zastanowić się nad kilkoma problemami: czym jest dworzec dla (śródmieścia) Katowic? czy powinien być bramą do miasta i nosić ciągle piętno roli wizytówki, a może przeciwnie - wystarczą nam jedynie perony i kasy biletowe? co dzieje się w sytuacja przesunięcia akcentu z funkcji komunikacyjnej w stronę handlu? co mieszkańcy i użytkownicy centrum miasta wtedy tracą, a co zyskują? Porozmawiamy także o tym budynku, którego już nie ma, jakie wrażenie robił na mieszkańcach Katowic oraz czy został zrealizowany w zaplanowanym kształcie.

Read more...
 

Wizyta u kol. Michała Rościszewskiego

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Wiosną tego roku kol. Michał Rościszewski zaproponował urządzenie pierwszego powakacyjnego spotkania Klubu Seniora Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach, w jego siedzibie, w Dolinie Będkowskiej. Niejednokrotnie opowiadał o budowie, a ściślej – odbudowie gniazda rodzinnego i kolejnych jej postępach. Byliśmy ciekawi samego dworu jak i Doliny Będkowskiej.

Read more...
 

Kongres Ruchów Miejskich w Łodzi

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Kongres Ruchów Miejskich w ŁodziW niedzielę, 14 października, zakończyły się obrady II Kongresu Ruchów Miejskich. W Łodzi pojawili się miejscy aktywiści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, akademicy i studenci, urbaniści oraz wiele innych osób zainteresowanych problemami polskich miast. W sesji plenarnej brał udział również Michał Szczerba, przewodniczący parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Miejskiej.

Uczestnicy pracowali w 10 grupach tematycznych: Demokracja miejska, Kultura, Małe miasta – duże problemy, Metropolie/Aglomeracje, Polityka mieszkaniowa, Polityka przestrzenna, Polityka społeczna, Rewitalizacja, Środowisko/Ekologia, Zrównoważony transport. Zadaniem każdej z nich było sformułowanie propozycji uwag do Założeń Krajowej Polityki Miejskiej, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prowadzone w Łodzi debaty wymagały jednak odwołania się do innych rządowych dokumentów planistycznych i strategicznych oraz lokalnych doświadczeń.

Read more...
 

Współpraca Oddziału w Katowicach z NGO

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Napraw Sobie MiastoWyremontowany lokal przy ul. Dyrekcyjnej staje się jednym z ważniejszych miejsc na pozarządowej mapie Katowic. Od kilku tygodni regularnie gości zarząd fundacji Napraw Sobie Miasto, który nawiązał bliską współpracę z naszym Oddziałem w trakcie organizowania debaty „Nasza Przestrzeń: Rynek” (o tym wydarzeniu informowaliśmy tutaj).

Pierwsza dyskusja zainaugurowała cykl panelowych spotkań, w trakcie których rozmawiać będziemy o założeniach rozwoju Katowic widzianych z perspektywy mieszkańca i użytkownika miasta, a także inicjować konkretne działania na rzecz dostosowania polityki rozwoju do oczekiwań społecznych. Oprócz naszego Oddziału i Fundacji partnerami projektu są stowarzyszenie Moje Miasto i KATO-bar. Najbliższa debata dotyczyła będzie zasad wspierania „lokali na kulturę”, szerzej: roli samorządu i lokalnego biznesu w animowaniu życia kulturalnego w centrum miasta, natomiast kolejne – budżetu obywatelskiego. W tym celu wspólnie z Fundacją nawiązaliśmy robocze kontakty z osobami związanymi z III sektorem w Łodzi, Dąbrowie Górniczej i w Warszawie.

Pozytywne doświadczenia są podstawą do opracowania kierunków dalszych, wspólnych działań. Pierwszym z nich będzie włączenie Fundacji w realizację projektu Be!Urban oraz w inne projekty dotyczące przestrzeni publicznej Katowic. Ponadto katowicki Oddział Towarzystwa oraz Fundacja będą wspólnie reprezentowali lokalne środowisko na II Kongresie Ruchów Miejskich, który odbędzie się w październiku w Łodzi. Będzie to silny i wyrazisty głos regionu na forum ogólnopolskim.

Read more...
 

Najlepsze przestrzenie 2012

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 20 lipca 2012 rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs TUP na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Nagrody i wyróżnienia przyznano w czterech kategoriach: przestrzeni historycznych, przestrzeni nowokreowanych oraz przestrzeni zielonych – tu także z podziałem na nowe i rewaloryzowane. Ogółem nagrodzono i wyróżniono 10 realizacji, z czego 3 z obszaru województwa śląskiego. Laureatem pierwszej nagrody w kategorii przestrzeni zielonych historycznych otrzymała rewitalizacja zabytkowego parku gminnego w Ornontowicach. Nagrodzono też plac centralny w Szczyrku i zagospodarowanie Góry Zamkowej i Podzamcza w Cieszynie.

W ogólnej punktacji zwyciężyły bulwary nad Wartą w Koninie. Podobną liczbę punktów otrzymał pasaż „miasto tkaczy” w Zgierzu. Do czwórki zdecydowanie najwyżej ocenionych prac należał również plac przed teatrem lalek w Szczecinie oraz park w Ornontowicach. Dużym przegranym finału był Rynek w Kłobucku, który w eliminacjach wydawał się być jednym z faworytów, a ostatecznie nie otrzymał żadnej nagrody.

Ogółem wśród 20-tu finałowych prac aż siedem reprezentowało województwo Śląskie. To dobrze świadczy o trosce o przestrzenie publiczne w naszym regionie i wysoką średnią, jeśli chodzi o poziom realizacji. Brak było jednak prac „przebojowych”, które stawałyby się zdecydowanymi faworytami jurorów. To w zasadzie także pozytywne zjawisko – w śląskich gminach inwestuje się z umiarem, ale powszechnie i dobrze. Taki trend jest najkorzystniejszy dla miast i ich mieszkańców.

Read more...
 


Page 7 of 22

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie