Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
Oddział Katowice

Postindustrialna przeszłość, czy przyszłość?

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W sobotę 16 czerwca 2012 w godzinach 15:00 – 18:00 odbył się „spacer dyskusyjny” przez Hutę Uthemanna w Katowicach Szopienicach. Tym razem organizatorzy Panelu Dyskusyjnego Galerii BIBU wykroczyli poza ustanowioną przez siebie konwencję spotkań - rozmowa miała przyjąć formę „panelospaceru” na terenie budynku dawnej huty. Wspólne zwiedzanie stało się podstawą do rozważenia podejmowanego tematu losów architektury postindustrialnej. Gośćmi panelu byli członek Zarządu Województwa Śląskiego dr Jerzy Gorzelik, Prezydent Bytomia Piotr Koj, Miejski Konserwator Zabytków w Katowicach Bolesław Błachuta, prezes Oddziału TUP dr inż. arch. Maciej Borsa oraz dr hab. Irma Kozina z Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie moderowali, tradycyjnie, Agata Stronciwilk i Miłosz Markiewicz. Panelospacer rozpoczął się w Muzeum Hutnictwa Cynku (ul. 11 Listopada 30, Katowice Szopienice). Zbiórka nastąpiła o godz. 15.00 przed Zespołem Szkół Gastronomicznych przy ul. Roździeńskiej 25 (to nie jest aleja Roździeńskiego !!!). Osoby bez własnego transportu mogły zebrać się o godz. 14.00 przed Galerią BIBU przy ul. Mickiewicza 26. Spotkanie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem - wzięło w nim udział około stu osób.

Read more...
 

Zarząd Oddziału 2012 - 2015

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 19 maja 2012 roku, na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału Katowickiego wybrano nowy Zarząd Oddziału. Podziału kompetencji pomiędzy jego członków dokonano na zebraniu konstytuującym Zarząd - w dniu 6 czerwca 2012 roku:

Prezes - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , utrzymanie i program użytkowania lokalu, kontakty zewnętrzne, współpraca z samorządami, szkolenia GIS (tematyczna strona www), media, edukacja;

Wiceprezes - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , współpraca międzyuczelniana, środowiskowe rekomendacje urbanistyczne, współpraca z młodzieżą, publikacje, koordynacja działań w rejonie Gliwic;

Skarbnik - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , strategia informacyjna i strona internetowa, aktywizacja działań w rejonie Częstochowy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, komputeryzacja finansów;

Sekretarz - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , konkursy na przestrzeń i konkursy na prace dyplomowe (tematyczne strony www), granty, koordynacja działań w rejonie Zagłębia;

Członkowie Zarządu:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , koordynacja działań w rejonie Bielsko-Biała - Cieszyn;

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , dokumentacja dorobku śląskiej urbanistyki (tematyczna strona www), wystawy, publikacje, spotkania, współpraca z Klubem Seniora;

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , koordynacja działań w rejonie Rybnik - Racibórz.

 

Tezy programowe 2009 - 2015

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Podstawy:

„Towarzystwo Urbanistów Polskich jest rzecznikiem interesu społecznego w zagospodarowaniu i użytkowaniu przestrzeni. Łączy ludzi różnych zawodów i specjalności w imię wspólnych działań, mających czynić nasze miasta i wsie środowiskiem dobrze służącym potrzebom człowieka, chroniącym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, współtworzącym piękno krajobrazu.

Jest organizacją społeczną, pracującą dla społeczeństwa i w imię jego dobra. Jest organizacją obywatelską, otwartą dla wszystkich, którzy przez swą działalność i dzięki posiadanym umiejętnościom, podnoszą jakość przestrzeni i chcą, by była ona coraz bardziej atrakcyjna.

W wyniku przemian politycznych i powstaniu innych organizacji zawodowych Towarzystwo stopniowo przekształca się w stowarzyszenie o charakterze społeczno - naukowym, gromadzące pasjonatów wszystkich tematów, jakie mogą kojarzyć się z pojęciem urbanistyki.”

[Tu występuje zasadnicza różnica w porównaniu z innymi organizacjami, np. Izbą Urbanistów: TUP jest organizacją społeczną („pasjonaci”) a nie korporacyjną („zawodowcy”) – ma to wpływ na profil działania i związane z tym możliwości społecznego oddziaływania (większe niż ograniczona interesami swych członków Izba).]

Read more...
 

Zarząd Oddziału Katowickiego 2012

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 19 maja 2012 roku, na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału Katowickiego wybrano nowy Zarząd Oddziału. Podziału kompetencji pomiędzy jego członków dokonano na zebraniu konstytuującym Zarząd - w dniu 6 czerwca 2012 roku:

Prezes - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , utrzymanie i użytkowanie lokalu, kontakty zewnętrzne, szkolenia GIS, media, edukacja;

Wiceprezes - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , współpraca międzyuczelniana, środowiskowe rekomendacje urbanistyczne, współpraca z młodzieżą, publikacje, koordynacja działań w rejonie Gliwic;

Skarbnik - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , strategia informacyjna i strona internetowa, aktywizacja działań w rejonie Częstochowy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, komputeryzacja finansów;

Sekretarz - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , konkursy na przestrzeń i konkursy na prace dyplomowe (tematyczne strony www), granty, koordynacja działań w rejonie Zagłębia;

Członkowie Zarządu:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , koordynacja działań w rejonie Bielsko-Biała - Cieszyn;

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , dokumentacja dorobku śląskiej urbanistyki (tematyczna strona www), wystawy, publikacje, spotkania, współpraca z Klubem Seniora;

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , koordynacja działań w rejonie Rybnik - Racibórz.


 

Konkurs studencki w Rybniku

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Katowicki Oddział TUP zorganizował w dniu 6 czerwca 2012 roku (środa) o godzinie 14:00 do Rybnika - Zajazd przy Młynie, wejście od ul. Młyńskiej [mapa do pobrania>>>] wernisaż, na którym zaprezentowano dorobek oraz rozstrzygnięto konkurs prac studenckich na koncepcje stymulujące rozwój funkcji centrotwórczych tego miasta w rejonie ciągu ulic Targowa-Klasztorna-Wieniawskiego. Konkurs zorganizowany został na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta Rybnika. Była to już jego druga edycja, poprzednia dotyczyła innego obszaru śródmieścia - rejonu ulic Sobieskiego-Powstańców.

W wyniku głosowania przyznano trzy równorzędne nagrody (także pieniężne):

pracy nr 1: Okolice dawnego młyna z nowym wejściem na targowisko – zespół: Marlena Biel, Daria Tkocz;

pracy nr 9: Plac naprzeciw dworca kolejowego – zespół: Joanna Doleżych, Aleksandra Szlachta;

pracy nr 13: Zaplecze Placu Armii Krajowej z przystankiem autobusowym – zespół: Anna Dyczka, Martyna Macha.

Read more...
 


Page 9 of 23

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie