Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News
Oddział Kraków

Wyniki Konkursu Krakowskiego Oddziału TUP na najlepszą pracę dyplomową

E-mail Print PDF
There are no translations available.

WYNIKI COROCZNEGO KONKURSU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
NA NAJLEPSZE MAGISTERSKIE PRACE DYPLOMOWE
Z ZAKRESU URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

OBRONIONE NA WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

W 2012 ROKU

Jury obradowało 21 marca 2013 r. w składzie:

  1. Mgr inż. arch. Jerzy Grzymek - Przewodniczący Sądu Konkursowego
  2. Dr inż. arch. Krystyna Paprzyca - PK
  3. Dr inż. arch. Bogusław Podhalański - PK
  4. Mgr inż. arch. Jacek Banduła – TUP
  5. Dr inż. arch. Piotr Langer - Sekretarz Sądu Konkursowego

Na konkurs złożono pięć prac dyplomowych. Wszystkie prace spełniały wymagane kryteria. W toku obrad Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom wszystkich złożonych prac konkursowych, zarówno w zakresie rozwiązań projektowych, jak i umiejętności warsztatowych. Po wnikliwych analizach Jury przyznało jedną nagrodę za pracę:

Temat pracy:               Balice jako układ urbanistyczny w metropolitalnej strukturze Krakowa
Autor:                         mgr inż. arch. Grzegorz GAJ
Promotor:                    prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew ZUZIAK
Współpromotor:            dr inż. arch. Monika GOŁĄB-KORZENIOWSKA

Uzasadnienie:
- wszechstronność analiz stanu istniejącego, w tym występujących uwarunkowań i możliwości zagospodarowania obszaru, z uwzględnieniem ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych;-
- kompleksowość opracowania obejmującego propozycje projektowe w skali miasta, szczególnie
w zakresie powiązań komunikacyjnych, a także rozwiązania szczegółowe. Zwraca uwagę szczegółowy opis proponowanych rozwiązań, w tym w zakresie wskaźników urbanistycznych;
- podjęcie ważnego i aktualnego dla Krakowa problemu przebudowy i zagospodarowania portu lotniczego w Balicach i jego otoczenia, z ukształtowaniem nowego zespołu urbanistycznego.

Jury nie przyznało innych nagród ani wyróżnień.

 

Stanowisko Oddziału TUP w sprawie Zmiany Studium UiKZP dla Krakowa

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zarząd Krakowskiego Oddziału TUP przesłał uwagi dotyczące opracowywanej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Krakowa (link do dokumentu poniżej).

Dokument do pobrania

 

Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego i kulturowego Krakowa

E-mail Print PDF
There are no translations available.

III SPOTKANIE POŚWIĘCONE OBCHODOM ROKU JUBILEUSZOWEGO TUP W RAMACH OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW (XXXVI)
„OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO KRAKOWA – w świetle jego wartości i zagrożeń”

27 lutego 2013 r. (środa) o godzinie 18:00 w sali "N" na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
przy ul. Warszawskiej 24

Read more...
 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna Krakowa

E-mail Print PDF
There are no translations available.

II SPOTKANIE POŚWIĘCONE OBCHODOM ROKU JUBILEUSZOWEGO TUP W RAMACH OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW (XXXV)
„STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA KRAKOWA – zasady krystalizacji struktury, główne elementy i ich relacje, zasady kompozycji – zróżnicowanie i tożsamość, w tym: warunki życia mieszkańców – środowisko mieszkaniowe, jego przebudowa i rozwój”

20 lutego 2013 r. (środa) o godzinie 18:00 w sali "N" na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
przy ul. Warszawskiej 24

Read more...
 

Obchody ROKU JUBILEUSZOWEGO TUP w Oddziale Krakowskim - zmiana terminów FORUM

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Read more...
 


Page 6 of 8

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie