Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Szczecin

Nagrodzone dyplomy 2011 - TUP oddz. Szczecin

Email Drukuj PDF

Dnia 2 marca 2012 r. Komisja Konkursowa Oddziału Szczecińskiego TUP w składzie: mgr inż. arch. Elżbieta Buszyńska, mgr inż. arch. Maciej Jarzemski, mgr Krystyna Mieszkowska oraz mgr inż. arch. Ewa Pęska, dokonała wyboru najlepszych prac dyplomowych z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego wykonanych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2010-2011. Komisja przyznała:

 

Więcej…
 

Sprawozdanie z pracy Zarządu 2009-2012

Email Drukuj PDF

 

W związku z kończącą się kadencją 2009-2012 Zarząd Oddziału TUP w Szczecinie przedstawia sprawozdanie z pracy Zarządu wraz ze sprawozdaniem finansowym.
Sprawozdanie Zarządu
sprawozdanie finansowe

 

 

Targi Roślin i Architektury Krajobrazu w Szczecinie

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż w dniach 20-22 kwietnia 2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich przy ul Struga 6-8 w Szczecinie odbędą się 14 Targi Roślin i Architektury Krajobrazu "Ogród-Zielony Design".

Towarzystwo Urbanistów Polskich, którego szczególną troską jest wysoka jakość przestrzeni docenia rolę zieleni miejskiej w kształtowaniu krajobrazu i odpowiednich standardów życia w mieście. Oddział TUP w Szczecinie objął patronatem honorowym 14 Targi Roślin i Architektury Krajobrazu "Ogród-Zielony Design".

W pierwszym dniu Targów, 20 kwietnia 2012 r. odbędzie się konferencja pt. "Woda i zieleń w nowoczesnym mieście".

Więcej informacji o Targach i konferencji w załącznikach do pobrania.

Targi w Szczecinie, kwiaty, krzewy, konferencja, artykuł.

 

Zgłoszenia do odznaczeń oddział TUP Szczecin

Email Drukuj PDF

Zarząd Oddziału informuje, że zgodnie z Regulaminem Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich określającym zasady przyznawania odznak honorowych i nadawania godności członka honorowego TUP oraz wystąpień do władz centralnych z wnioskami o nadanie członkom TUP orderów i odznaczeń państwowych (uchwała 15/05/2011 ZG TUP) zostały zgłoszone do odznaczeń następujące kandydatury członków Oddziału:

  1. Wnioski Komisji Rewizyjnej o nadanie godności członka honorowego TUP kol. Helenie Freino i kol. Ewie Krasuskiej,
  2. Wnioski Komisji Rewizyjnej o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej TUP kol. Maciejowi Jarzemskiemu i Srebrnej Odznaki Honorowej TUP kol. Elżbiecie Czekiel-Świtalskiej,
  3. Wniosek Zarządu Oddziału o przyznanie Złotej Odznaki Honorowej TUP kol. Ewie Pęskiej.

Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu, ewentualne sprzeciwy należy zgłaszać do Oddziału drogą mailową lub zwykłą pocztą na adres biura Oddziału.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału TUP w Szczecinie

Email Drukuj PDF

Zgodnie z §48 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich (Załącznik do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich z dnia 19 listopada 2005 r.), a także §2 ust. 3 i §3 ust. 2 uchwały nr 4/04/2011 Zarządu Głównego TUP z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie organizacji XVI Walnego Zjazdu Delegatów oraz przeprowadzenia wyborów do władz w oddziałach terenowych TUP Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Szczecinie zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012 r. o godz. 17:30 w siedzibie Hufca ZHP przy ul. Ogińskiego 15 (Jasne Błonia im. Papieża Jana Pawła II) p. 22 (I piętro).

Program zebrania w załączeniu.

W imieniu Zarządu

Prezes Oddziału TUP

dr inż. arch. Helena Freino

 


Strona 3 z 6

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie