Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Szczecin

KONKURS REGIONALNY

Email Drukuj PDF

Zarząd Oddziału wystąpił do Marszałka Województwa z inicjatywą organizacji regionalnego konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Nasze starania zakończyły się sukcesem i został ogłoszony Konkurs pn. „Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Zachodniopomorskiego”.

Zasady i terminy konkursu na stronie: http://wpr.wzp.pl/wpr/konkurs_-_najlepsza_przestrzen_publiczna.htm

 

konkurs pt. "Kołbacz ReKonstrukcja"

Email Drukuj PDF

Z inicjatywy Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki w Kołbaczu i przy udziale Wójta Gminy Stare Carnowo został zorganizowany konkurs pt. "Kołbacz ReKonstrukcja", adresowany przede wszystkim do studentów ZUT kierunków architektura i urbanistyka oraz architektura krajobrazu, rozstrzygnięty we wrześniu 2010 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Szczecinie w odpowiedzi na wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Spichlerz Sztuki Pana Radosława Palusa desygnowało dwóch sędziów: kol. kol. Małgorzatę Cymbik i Iwonę Łukaszewską. Zainteresowanych konkursem odsyłamy na stronę internetową Stowarzyszenia: www.spichlerz-sztuki.pl

 

WSPÓŁPRACA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI

Email Drukuj PDF

Dnia 15 lipca 2010r. w Sali Kominkowej Klubu 13 Muz odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i samorządów zawodowych, działających w sferze architektury i urbanistyki (SARP, TUP, ZPOIA, ZOIU i MKUA) z Prezydentem Miasta Szczecin Piotrem Krzystkiem oraz wytypowanymi przez Prezydenta przedstawicielami Urzędu Miasta. Spotkanie poświęcone było problemom dotyczącym jakości przestrzeni Szczecina, w tym architektury i planowania oraz projektowania urbanistycznego miasta. Zgodnie z programem spotkania nastąpiła krótka prezentacja obydwu Stowarzyszeń oraz Izb, a także wypowiedź i prezentacja Prezydenta. W ramach dyskusji problemowej omawiano następujące tematy: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, architektura i przestrzeń publiczna miasta, organizacja i zarządzanie przestrzenią miasta, szkolnictwo architektonicznourbanistyczne w województwie zachodniopomorskim. Należy podkreślić, iż ilość i ranga problemów nie pozwoliły na wyczerpujące ich omówienie, a samo spotkanie wykazało, iż to zaledwie "wierzchołek góry lodowej" ewentualnych dalszych dyskusji i - jak mamy nadzieję - e f e k t y w n e j   w s p ó ł p r a c y .

 

POPARCIE DLA UTWORZENIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY

Email Drukuj PDF

W odpowiedzi na pismo Dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego dr hab. inż. arch. Marka Wołoszyna (kwiecień 2010 r.) do Prezes Oddziału kol. Heleny Freino w sprawie poparcia dla inicjatywy utworzenia samodzielnego Wydziału Architektury i Wzornictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (aktualnie kierunek architektura i urbanistyka funkcjonuje na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT), stosownego poparcia udzielił Prezes TUP prof. dr hab. Tadeusz Markowski w swoim liście skierowanym do J.M. Rektora ZUT prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kiernożyckiego i do Senatu ZUT.

 

Międzynarodowe Warsztaty Studenckie 2010

Email Drukuj PDF

W dniach 10-14 maja 2010 r. odbyły się Międzynarodowe Warsztaty Studenckie pt. Floating Garden 2050 na terenie Glinki-Kraśnica w Szczecinie z udziałem studentów i opiekunów z Hogeschool Rotterdam i Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Szczeciński Oddział TUP był razem z Zakładem Urbanistyki, Planowania Regionalnego i Zarządzania IAiPP ZUT i Wydziałem Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin organizatorem Warsztatów.

Więcej o warsztatach: http://www.zupriz.zut.edu.pl/warsztaty_floating_garden.htm

 


Strona 5 z 6

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie