Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Warszawa

Konferencja Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich Warszawa, 23 marca 2012 r.

Email Drukuj PDF

Dnia 23.03.2012 r. w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy przy ul. Batorego 16, I p. odbyła się Konferencja Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich z okazji IV Kongresu Urbanistyki.

Więcej…
 

Wskazanie sposobów partycypacji i angażowania się reprezentatywnych lokalnych społeczności

Email Drukuj PDF

Wskazanie sposobów partycypacji i angażowania się reprezentatywnych lokalnych społeczności w ochronę żywotnych interesów miasta i kształtowanie jego rozwoju

Konferencja Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich Warszawa, 23 marca 2012 r.

Julitta Grocholska

Czy nasze społeczeństwo jest społeczeństwem obywatelskim?

Wystąpienie to traktuję jako wprowadzenie do dyskusji. Zacznę je od stwierdzenia, że dziesięciolecia PRL, a przedtem okres wojny i okupacji spowodowały, że nasze społeczeństwo nie jest  en bloc społeczeństwem obywatelskim i dlatego należy podjąć  starania żeby  takim się stało. Wprawdzie  w PRL oficjalnie zwracano się do nas w mowie i piśmie per „obywatel”, ale ten zwrot tak naprawdę nic nie znaczył. Nasza historia sprawiła, że w mentalności wielu Polaków utrwalił się podział na „my” i „oni”. Od tych „onych” wielu rzeczy żądamy. Oczekujemy, że to „oni” coś za nas zrobią, a tu trzeba wziąć swoje sprawy w swoje ręce i powiedzieć  to co rozpoczęło samodzielny byt Ameryki Północnej „nic o nas bez nas”, ale jak wyzwolić w ludziach takie myślenie? Oto temat do zastanowienia i dyskusji. Narzekamy na niski udział społeczeństwa w wyborach, a to przecież ta mentalność „mój udział nic nie zmieni” jest tego powodem.

Więcej…
 

„Nowy system wartości związanych z funkcjonowaniem miasta, adekwatny do aktualnych wyzwań rozwoju

Email Drukuj PDF

Konferencja Oddziału Warszawskiego TUP, Warszawa, 23. 03. 2012

Maciej Nowakowski

Zobligowany zostałem do wprowadzającej wypowiedzi do tematu bardzo złożonego, bardzo zmiennego i subiektywnego.

Zacznijmy od pojęcia słowa „wartość". W filozofii i ekonomii wyróżnia się trzy znaczenia tego słowa.

  1. Kategoria wymierna materialnie - można ją ocenić w pieniądzach.
  2. Kategoria fizyczno-matematyczna.
  3. Cecha lub zespół cech danego przedmiotu, cennych dla ludzi.
Więcej…
 

Wskazanie szczególnej roli władz publicznych w kontekście założeń i celów IV. Kongresu Urbanistyki

Email Drukuj PDF

Konferencja Oddziału Warszawskiego TUP, Warszawa, 23. 03. 2012

Grzegorz A. Buczek

 

Wskazanie szczególnej roli władz publicznych w sferze „odpowiedzialności za miasto” powinno być rozważone na (co najmniej) dwóch poziomach, tj. krajowym (centralnym) oraz lokalnym (miejskim). Odpowiedzialność władz publicznych „poziomu krajowego”
to przede wszystkim odpowiedzialność za formułowanie adekwatnych do potrzeb  i wyzwań rozwojowych, cywilizacyjnych i społecznych, możliwie całościowych polityk oraz tworzenie dobrego prawa, czyli ustaw i rozporządzeń wykonawczych umożliwiających konsekwentną realizację takich polityk.

Więcej…
 

Budowanie koalicji odpowiedzialnych za miasto na rzecz reformy gospodarki przestrzennej

Email Drukuj PDF

Konferencja Oddziału Warszawskiego TUP, Warszawa,  23. 03. 2012

Janusz Radziejowski

 

Miasto a gospodarka przestrzenna

Miasto jest szczególnym fenomenem przestrzennym ze względu na skalę oddziaływań na środowiska naturalne i jego zasoby oraz  ścisłe powiązanie jego rozwoju z  walorami kulturowymi, społecznymi, gospodarczymi, politycznymi i in.  Jest też najbardziej wielofunkcyjnym sposobem użytkowania przestrzeni. Pamiętać też należy, że miasto to nie tylko obszar położony w jego formalnych, administracyjnych granicach, ale także związana z nim pod względem funkcjonalnym otaczająca przestrzeń.  Te i inne cechy pozwalają postawić tezę, że miasto jest szczególnie czułe na wszelkie nieprawidłowości związane z problemami funkcjonowania gospodarki przestrzennej. By miasto mogło poprawnie funkcjonować, niezbędny jest system gospodarki przestrzennej oparty na długoterminowej i opartej o systemowe rozwiązania wizji jego rozwoju, spójności polityki przestrzennej, koncepcjach powiązań z otaczająca je przestrzenią oraz innymi jednostkami osadniczymi. Taka gospodarka musi opierać się na planach, które będą zawierać długoterminową perspektywę rozwoju, brać pod uwagę wszystkie: przyrodnicze, kulturowe, gospodarcze, infrastrukturalne oraz społeczne aspekty rozwoju miasta.

Więcej…
 


Strona 25 z 28

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie