Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział Warszawa

Życzenia Świąteczne i zaproszenie na spotkanie

Email Drukuj PDF

 

Siła przewiercania

Email Drukuj PDF

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone prof. Jerzemu Regulskiemu. Podczas spotkania zostanie wyświetlony film dokumentalny "Siła przewiercania".
W wieczorze udział wezmą: sędzia Jerzy Stępień, prezes FRDL i współtwórca reformy samorządowej oraz twórcy filmu, Ewa Żmigrodzka i Krzysztof Zwoliński.

Zapraszamy 17 grudnia na godz. 18.00 do Biblioteki - Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego przy ul. Czerniakowskiej 178 A w Warszawie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wieczorze.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Żurawia 43,
00-680 Warszawa
tel.: 22 351 93 03; www.frdl.org.pl

 

Inwestycje w pasie drogowym w Warszawie w roku 2016”

Email Drukuj PDF

Do OW TUP wpłynęło zaproszenie do udziału w Forum Komunikacyjnym organizowanym przez  Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy oraz SITK Oddział w Warszawie w dniu 10 grudnia 2015 r.  o godz. 17,00. na temat „ Inwestycje w pasie drogowym w Warszawie w roku 2016”

Temat przedstawi: mgr inż. Jerzy Stępniak -  Dyrektor Biura Koordynacji i Remontów w Pasie Drogowym

Obrady na Forum  otworzy  Honorowy Prezes Oddziału - mgr inż. Wojciech Wojtysiak

Miejsce: Warszawski DOM Techniki NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie, V piętro, sala C.

Wstęp wolny

 

Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Email Drukuj PDF

Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy - etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, został wyłożony do publicznego wglądu.

Od 9 listopada do 11 grudnia 2015 r. projekt zmian studium oraz prognozy jest wyłożony w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, parter - sala obsługi mieszkańców, w dni robocze w godz. od 8.00 do 16.00
Więcej informacji można znaleźć również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy – bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium – etap II odbędzie się w dniu 27 listopada 2015 r. - pl. Defilad 1, PKiN piętro IV - Sala Rudniewa  o godz. 16.00.

Uwagi można składać do 7 stycznia 2016 r.

Uwagi i wnioski mogą być składane w Urzędzie m.st. Warszawy w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego w kancelarii BAiPP (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa lub przesłane na podany wyżej adres.

więcej na stronach miasta

 

Upowszechnienie konkursów architektonicznych, urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych

Email Drukuj PDF

Oddział Warszawski TUP zajął stanowisko w sprawie upowszechnienia stosowania konkursów architektonicznych, urbanistyczno-architektonicznych i urbanistycznych w ramach rozdysponowywania środków unijnych.

W związku z tym wystosowano pisma do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego

pismo do Prezydenta m.st. Warszawy

 


Strona 10 z 28

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie