Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział w Warszawie
Oddział Warszawa

Nowy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna OW TUP

Email Drukuj PDF

W dniu 9 maja 2015 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym został wybrany Nowy (stary) Zarząd Oddziału Warszawskiego TUP, w składzie:

Prezes:

mgr Bartłomiej Kolipiński

Członkowie:

dr Janusz Radziejowski

mgr inż. Krystyna Kudowska-Goc

mgr Paulina Sikorska

dr Mirosław Grochowski

mgr inż. arch. Andrzej Lubiatowski

mgr inż. arch. Marcin Świetlik

 

Wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

mgr. inż. Wojciech Mickiewicz

mgr. inż. Beata Sztark

dr. Julitta Grocholska

 

Walne zebranie Oddziału Warszawskiego TUP

Email Drukuj PDF

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie zgodnie z postanowieniami statutu uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym naszego Oddziału, które odbędzie się dnia 9 maja 2015 r. (sobota) o godz. 10 00 w BPRW S.A., Warszawa ul. Batorego 16 w Sali konferencyjnej I piętro.

Porządek obrad:

1000-1030 Rejestracja członków

1030-1045 Wybory Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

1045-1100 Wybory Komisji:

- mandatowo-skrutacyjno-wyborczej,

- wnioskowej.

1100-1115 Wypowiedzi zaproszonych gości

1115-1140 Sprawozdanie Prezesa OW TUP z prac Zarządu

1140-1150 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału

1150-1200 Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Komisji Rewizyjnej

1200-1210 Wypowiedzi formalne komisji:

- mandatowo-skrutacyjno-wyborczej
- wnioskowej

1210-1215 Głosowanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

1215-1230 Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Oddziału i wypowiedzi kandydatów

zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej,
zgłaszanie kandydatów na delegatów na XVI WZD TUP

1230-1245 Przerwa

1230-1330 Wybory Prezesa Oddziału, Komisji Rewizyjnej, delegatów

1330-1345 Dyskusja

1345-1400 Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa,  Komisji Rewizyjnej  i  delegatów

1400-1415 Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu Oddziału

1415-1445 Wybory Członków Zarządu Oddziału

1445-1500 Wystąpienie Komisji Wnioskowej

1500-1510 Ogłoszenie wyników wyborów Członków Zarządu

1510-1600 d. c. dyskusji

1600-1630 Zamknięcie Zebrania.

Ponadto informujemy, że sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału w kadencji 2012-2015 znajduje się na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem www.tup.org.pl, w zakładce Oddział Warszawski - Protokoły ze spotkań

Materiał dostępny po zalogowaniu do strony

 

Zaproszenie pdf

Prezes Zarządu

Bartłomiej Kolipiński

 

Sekcja Prawna przy Oddziale Warszawskim TUP

Email Drukuj PDF

W dniu 7 kwietnia 2015 r.,  na spotkaniu Zarządu Oddziału Warszawskiego OW TUP została zarejestrowana Sekcja Prawna.
Powstała ona w oparciu o postanowienia § 20 ust. 1 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich.
W skład sekcji weszli kol. kol. dr Anna Fogel, dr Anna Szmytt i dr Igor Zachariasz.

Sekcja Prawna rekomendowała Zarządowi OW TUP trzy obszary aktywności, którymi chce zainteresować członków OW TUP, a mianowicie:

(1) seminaria naukowe, przybliżające członkom OW TUP aspekty prawne systemu planowania przestrzennego, rekomendujące jednocześnie kierunki zmian w obowiązującym prawodawstwie przestrzennym;

(2) doradztwo na rzecz Zarządu OW TUP oraz członków OW TUP realizujących cele określone w § 8 Statutu TUP, w tym doradztwo w zakresie projektowanych przez właściwe organy państwa zmian prawnych systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i w zakresie prac prowadzonych przez OW TUP na podstawie § 9 Statutu TUP;

(3) działalność szkoleniową skierowaną do członków TUP, a także ich partnerów realizujących cele statutowe TUP.

 

Publikacja pokonfrencyjna i poseminaryjna projektu „Miasto idealne – miasto zrównoważone.

Email Drukuj PDF

Publikacja pokonfrencyjna i poseminaryjna projektu „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”.

Właśnie został zakończony projekt „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu” realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego (UCBS) w partnerstwie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, a także Centrum Informacji o Lasach Państwowych.

Więcej…
 

Wesołych Świąt życzy Zarząd OW TUP

Email Drukuj PDF

 

Konferencja "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy"

Email Drukuj PDF

W ramach 7 Programu Ramowego UE DIVERCITIES Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy organizuje konferencję pt. "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy".

Celem konferencji jest określenie roli różnorodności społecznej w procesach rozwoju miast, jej miejsca w polityce miejskiej i zarządzaniu miastami, określenie specyfiki zjawiska różnorodności w Warszawie oraz narzędzi polityki miejskiej prowadzone względem różnych grup społecznych.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 maja 2015 r. w kinie PRAHA przy ul. Jagiellońskiej 26.

Konferencja objęta jest patronatem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich

Więcej…
 

Apel w sprawie ochrony Skarpy Warszawskiej

Email Drukuj PDF

W Magazynie Stołecznym z 13 marca 2015 r. ukazał się artykuł p.t. Skarpa Warszawska Nasz Skarb. Z satysfakcją odnotowujemy podejmowane od lat starania Gazety Stołecznej o zachowanie walorów Skarpy Warszawskiej. Niestety, trzeba stwierdzić, że jak dotychczas nie odnoszą one skutku. Świadczą o tym różne fakty, o których mowa w artykule. Nie kwestionując w żadnej mierze potrzeby interwencji prasowych w przypadkach pojawiających się zagrożeń, uważamy, że najlepszą metodą ochrony Skarpy przed niekontrolowanym naporem inwestycyjnym byłoby objęcie tego obszaru ochroną prawną.

Więcej…
 


Strona 9 z 19

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie