Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Oddział w Warszawie
Oddział Warszawa

Sekcja Prawna przy Oddziale Warszawskim TUP

Email Drukuj PDF

W dniu 7 kwietnia 2015 r.,  na spotkaniu Zarządu Oddziału Warszawskiego OW TUP została zarejestrowana Sekcja Prawna.
Powstała ona w oparciu o postanowienia § 20 ust. 1 Statutu Towarzystwa Urbanistów Polskich.
W skład sekcji weszli kol. kol. dr Anna Fogel, dr Anna Szmytt i dr Igor Zachariasz.

Sekcja Prawna rekomendowała Zarządowi OW TUP trzy obszary aktywności, którymi chce zainteresować członków OW TUP, a mianowicie:

(1) seminaria naukowe, przybliżające członkom OW TUP aspekty prawne systemu planowania przestrzennego, rekomendujące jednocześnie kierunki zmian w obowiązującym prawodawstwie przestrzennym;

(2) doradztwo na rzecz Zarządu OW TUP oraz członków OW TUP realizujących cele określone w § 8 Statutu TUP, w tym doradztwo w zakresie projektowanych przez właściwe organy państwa zmian prawnych systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, jak i w zakresie prac prowadzonych przez OW TUP na podstawie § 9 Statutu TUP;

(3) działalność szkoleniową skierowaną do członków TUP, a także ich partnerów realizujących cele statutowe TUP.

 

Publikacja pokonfrencyjna i poseminaryjna projektu „Miasto idealne – miasto zrównoważone.

Email Drukuj PDF

Publikacja pokonfrencyjna i poseminaryjna projektu „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”.

Właśnie został zakończony projekt „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu” realizowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego (UCBS) w partnerstwie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, a także Centrum Informacji o Lasach Państwowych.

Więcej…
 

Wesołych Świąt życzy Zarząd OW TUP

Email Drukuj PDF

 

Konferencja "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy"

Email Drukuj PDF

W ramach 7 Programu Ramowego UE DIVERCITIES Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy organizuje konferencję pt. "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy".

Celem konferencji jest określenie roli różnorodności społecznej w procesach rozwoju miast, jej miejsca w polityce miejskiej i zarządzaniu miastami, określenie specyfiki zjawiska różnorodności w Warszawie oraz narzędzi polityki miejskiej prowadzone względem różnych grup społecznych.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15 maja 2015 r. w kinie PRAHA przy ul. Jagiellońskiej 26.

Konferencja objęta jest patronatem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich

Więcej…
 

Apel w sprawie ochrony Skarpy Warszawskiej

Email Drukuj PDF

W Magazynie Stołecznym z 13 marca 2015 r. ukazał się artykuł p.t. Skarpa Warszawska Nasz Skarb. Z satysfakcją odnotowujemy podejmowane od lat starania Gazety Stołecznej o zachowanie walorów Skarpy Warszawskiej. Niestety, trzeba stwierdzić, że jak dotychczas nie odnoszą one skutku. Świadczą o tym różne fakty, o których mowa w artykule. Nie kwestionując w żadnej mierze potrzeby interwencji prasowych w przypadkach pojawiających się zagrożeń, uważamy, że najlepszą metodą ochrony Skarpy przed niekontrolowanym naporem inwestycyjnym byłoby objęcie tego obszaru ochroną prawną.

Więcej…
 

Oddział Warszawski Towarzystwa w debacie na temat Skarpy Warszawskiej

Email Drukuj PDF

W dniu 6 marca br. w Domu Towarowy Bracia Jabłkowskich odbyła się debata na temat zabudowy Skarpy Warszawskiej, zorganizowana przez warszawski oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Spotkanie nawiązywało do pojawiających się w prasie kolejnych pomysłów na zabudowę Skarp, w tym ogrodu seminaryjnego oraz ogrodu szarytek.

Była to także pierwsza publiczna prezentacja forsowanej przez zakon koncepcji zabudowy ogrodu, który w niemal niezmienionym stanie istnieje od XVII w.

Więcej…
 

Stanowisko OW TUP – w sprawie wystawy „Zburzona historia. Warszawa 1945-1948. Miastobójstwo..."

Email Drukuj PDF

Stanowisko Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich – w sprawie wystawy „Zburzona historia. Warszawa 1945-1948. Miastobójstwo za parawanem technicznych uzasadnień”.

Towarzystwo Urbanistów Polskich wyraża ubolewanie z powodu otwartej w Muzeum Techniki wystawy, która w sposób wyjątkowo jednostronny ukazuje powojenną odbudowę Warszawy i działalność Biura Odbudowy Stolicy. Prezentowane plansze służą wyłącznie udowodnieniu tezy, że z powodów ideologicznych kierownictwo BOS-u doprowadziło do wyburzenia wielu kamienic nadających się do odbudowy. Zredukowanie społecznego przekazu o odbudowie Warszawy do tego jednego kontrowersyjnego zagadnienia, wyrwanego z kontekstu urbanistycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań tamtych lat, jest zaprzeczeniem obiektywizmu. Nazwanie zaś odbudowy niemal doszczętnie zniszczonej przez Niemców Warszawy „miastobójstwem” jest co najmniej niestosownością, obrażającą pamięć o licznych architektach i urbanistach związanych z BOS-em, spośród których wielu należało do TUP.

Tags: Opinia
Więcej…
 


Strona 7 z 17

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie