Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Wrocław Branch
Oddział Wrocław

Spotkanie członków - 05.06.2017 r.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W dniu 5 czerwca zapraszamy na spotkanie członków i przyjaciół naszego oddziału TUP.
Witek Osak opowie o warsztatach w Gulbene i Rydze, które odbyły się w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego wymiany doświadczeń na temat partycypacji Be:in.

Spotykamy się w siedzibie IRT, ul. Dawida 7a, o godzinie 16.30.
Do zobaczenia!

 

Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym - konsultacje

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem "Wrocławskich standardów kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznych pieszym".

Ich celem jest określenie wymagań, jakie powinna spełniać przestrzeń publiczna Wrocławia, by stworzyć warunki najlepsze dla rozwoju ruchu pieszego. Standardy to rozwiązania projektowe, oznaczone i opisane w podziale tematycznym na rozdziały, stanowiące wytyczne dla planowania, projektowania oraz wykonywania infrastruktury pieszej.

Zachęcamy do składania wszelkich propozycji, które pomogą w opracowaniu Standardów. Można je składać do 18. czerwca 2017 r. za pośrednictwem ankiety, lub pisemnie na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Ponadto 1. czerwca 2017 r. o godz. 17:00 w Barze Barbara przy ul. Świdnickiej 8c odbędzie się spotkanie konsultacyjne, podczas którego zaprezentowane zostaną najważniejsze założenia, cele i rozwiązania projektu oraz przeprowadzona zostanie publiczna dyskusja.

Projekt Standardów dostępny jest pod adresem: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclaw-przyjazny-pieszym.

Autorzy opracowania mają nadzieję na otrzymanie od Państwa wielu sugestii i opinii, które sprawią, że Standardy staną się projektem godnym aspiracji mieszkańców Wrocławia.

 

Projekt Be : In

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Projekt Be : in w ramach programu ERASMUS rozpoczął się w sierpniu 2016 roku. Polega on na wymianie dobrych praktyk na polu partycypacji społecznej. Partnerami w projekcie jest 5 miast oraz dwa stowarzyszenia z 6 europejskich krajów.

Partycypacja społeczna: Kto może brać udział? W jakim celu? Jak możemy zaangażować więcej osób? Na te pytania próbują odpowiedzieć mieszkańcy, eksperci, wolontariusze i przedstawiciele miast z  Saillans i Billère (Francja), Gulbene (Łotwa), Istiea-Adipos (Grecja), Silvi (Włochy) oraz stowarzyszeń: Instytutu Międzykulturowego w Timisoara (Rumunia) i Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław (Polska), dzieląc się swoim doświadczeniem
i prezentując dobre praktyki.

W ciągu najbliższych dwóch lat francuski oddział ERASMUS finansuje wyjazdy i spotkania dotyczące  metod partycypacji.  Pierwsze spotkanie odbyło się w miasteczku Silvi (Włochy), w styczniu 2017. Omawiano doświadczenia w zakresie rozwoju zrównoważonego, planowania przestrzennego i budżetu partycypacyjnego. Uczestnicy wrócili bogatsi o nową wiedzę i naładowani pozytywną energią.

W przyszłym tygodniu kolejni uczestnicy projektu spotkają się w Gulbene (Łotwa) gdzie poznają  innowacyjne metody włączania młodych w partycypację społeczną.

Więcej informacji: fb/Be:In Erasmus


 

Dyskusja o przyszłości zawodu urbanisty - spotkanie 10.04.2017r

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Dyskusja o przyszłości zawodu urbanisty nieuchronnie doprowadzi do pytań o rolę stowarzyszeń zawodowych w tej sferze, w tym rolę TUP. Na ubiegłorocznej Konferencji Programowej TUP przedstawiono propozycję "Planu rozwoju kompetencji zawodowych TUP". Jest to szeroko i wielowątkowo zakrojony projekt skoordynowanych aktywności, które mogą oddziaływać na profil naszego Towarzystwa. Chodzi o jego ujednolicanie organizacyjne dla skoordynowania działalności statutowej w wybranych sferach, oraz wpływające w pewnym stopniu na sam "paradygmat" zawodu "urbanisty", lub też działalności czy postawy społecznej o tej nazwie. Realizacja tego Planu może wpłynąć na wzmocnienie roli TUP jako stowarzyszenia społeczno-zawodowego, może być podstawą rozwoju "Korpusu Rzeczoznawców TUP" i oferty usługowej Towarzystwa w tym zakresie oraz otwierać TUP na nowe wyzwania, związane z przekształcaniem systemu planowania rozwoju przestrzennego.


Plan Rozwoju Kompetencji Zawodowych TUP zawiera 20 skoordynowanych działań, które mają zapewnić realizację jego trzech głównych "filarów":

i)  wzmocnienie, odtworzenie a czasem zbudowanie potencjału TUP w zakresie wiedzy fachowej członków,

ii)  wywołanie popytu na naszych rzeczoznawców - to może być dla nich magnesem do starania się o ten tytuł, do wstępowania do Towarzystwa, do rozwijania kompetencji i poddania się związanym z tym rygorom;

iii)  zbudowanie potencjału organizacyjnego TUP, aby móc "obsłużyć", czyli zorganizować a następnie utrzymywać system doradztwa.

Przed tygodniem powołano Zakład Ekspertyz i Wdrożeń TUP, który ma się zająć wdrożeniem idei "korpusu rzeczoznawców TUP", jako ważnej składowej aktywności Towarzystwa. Status rzeczoznawcy reaktywowano już 2,5 roku temu, ale zrobiono to niekonsekwentnie. Należy dokończyć tego dzieła. Na spotkaniu chcemy podyskutować z praktykami różnych form wykonywania zawodu urbanisty o:

1. liście specjalności Korpusu Rzeczoznawców TUP;
2. hierarchii tej listy - które specjalności uznamy za ważne, priorytetowe lub interesujące (dla Wrocławian);
3. zainteresować Koleżanki i Kolegów podjęciem się próby opisu tych specjalności;
4. przedyskutować jak takie specjalności "tworzyć", jak weryfikować, czy rzeczoznawcy TUP z tej specjalności rzeczywiście znają się na tych właśnie rzeczach;
5. określić ścieżkę kwalifikacyjną dla rzeczoznawców w różnych specjalnościach lub w ogóle;
6. pomarzyć jak ze statusu rzeczoznawcy zrobić produkt rynkowy TUP.

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2016-2017

E-mail Print PDF
There are no translations available.

W związku z podjęciem przez Zarząd Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział Wrocław Uchwały Nr 01/03/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową ogłaszam konkurs otwarty, jednoetapowy na najlepszą pracę dyplomową, który prowadzony i rozstrzygnięty będzie w języku polskim.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie i magisterskie, obronione w latach 2016-2017 w dowolnej uczelni i na dowolnym kierunku studiów na obszarze województwa dolnośląskiego i opolskiego. Zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do w/w Uchwały ich tematyka musi wpisywać się w statutowe cele Towarzystwa Urbanistów Polskich. Prace te powinny więc wspierać działania na rzecz zagospodarowania przestrzennego kraju poprzez badanie zagadnień z zakresu: zasad zrównoważonego rozwoju oraz ładu przestrzennego, ochrony i tworzenia wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych, problemów rozwoju i integracji wspólnot i społeczności lokalnych oraz zaspokajania ich potrzeb, rozwoju gospodarczego.

Prace dyplomowe mogą być zgłaszane przez promotorów, pod kierunkiem których były przygotowane, wyłącznie w formie elektronicznej na adres Sekretarza konkursu: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2017 r. Na podany adres można także kierować wszelkie pytania dotyczące konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu a także wzory pisma przewodniego oraz załączników znajdują się w wyżej cytowanej Uchwale Zarządu TUP – Oddział Wrocław.

Regulamin Konkursu

Ogłoszenie

 


Page 3 of 12

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie