Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Search
Search Keyword: Total 16 results found.
Tag: Konferencja Ordering
(Zarząd Główny)
Konferencja urbanistyczna Mieszkanie – Osiedle – Miasto
There are no translations available.

 

Konferencja urbanistyczna

Mieszkanie – Osiedle – Miasto

Zespoły mieszkaniowe we współczesnych strukturach miejskich

Konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich i Murator EXPO w dniach 1 i 2 września 2017 roku w Gdyni

Temat konferencji w oczywisty sposób nawiązuje do sztandarowej polskiej publikacji dotyczącej kształtowania struktur mieszkaniowych zgodnie z wymogami myśli modernistycznej. Wynika to z faktu iż kwestia kształtowania struktur mieszkaniowych, podobnie jak miało to miejsce przed paroma dekadami, cieszy się niezmiennym zainteresowaniem zarówno architektów, urbanistów jak i kluczowych jej obecnych kluczowych interesariuszy – władz miejskich, instytucji finansujących, deweloperów, a wreszcie – władz państwowych. Tym samym „kwestia mieszkaniowa” nie jest jedynie przedmiotem zainteresowania wąskiego grona specjalistów z dziedziny projektowania, ale także – a może przede wszystkim – tematem szeroko zakrojonej debaty angażującej szerokie grono dyskutantów. W odniesieniu do tych problemów podejmowanych jest obecnie wiele inicjatyw, mających na celu omówienie / przedyskutowanie kolejnych zagadnień związanych z przedmiotowymi kwestiami. Przykładem może być tu doroczna konferencja Towarzystwa Urbanistów Polskich, której obrady także toczyły się w Gdyni w 2016r. Od tego czasu miało miejsce wiele kolejnych debat, w tym związanych m.in. z kwestiami projektowania czy finansowania rozwoju współczesnych struktur mieszkaniowych.

W tym kontekście koniecznym wydaje się zarówno dokonanie podsumowania dotychczasowych dyskusji jak i skonfrontowanie ich wyniku z praktyką realizacyjną. Z tego też powodu powstała idea przygotowania niniejszego wydarzenia – a więc konferencji wspólnej Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz MURATOR-Expo, której towarzyszyć będą zarówno targi i prezentacje inwestycji jak i publikacje dotyczące kluczowej dla jej tematu kwestii – a więc tzw. „manifestów urbanistycznych”, od czasów powstania idei „Miast Ogrodów” wyznaczających kierunki poszukiwań w zakresie modelu i charakteru współczesnego miasta, osiedla, a wreszcie – mieszkania. Organizatorzy konferencji założyli odejście od typowego schematu konferencyjnego, opartego na szeregu referatach wygłaszanych przez zaproszonych prelegentów, na rzecz cyklu debat moderowanych z udziałem kluczowych ekspertów – reprezentantów środowisk zaangażowanych w proces projektowania i realizacji współczesnych struktur mieszkaniowych. Tym samym uczestnicy spotkania będą mogli aktywnie brać udział w obradach, zabierając głos w dyskusji i odnosząc się do wypowiedzi poszczególnych panelistów.

 

Tags: Konferencja
Thursday, 17 August 2017
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

Miasto Gdynia, które będzie gościć VI Kongres Urbanistyki Polskiej w 2018 roku, współorganizuje wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich doroczne konferencje, poprzedzające to ważne wydarzenie. Pierwsza z nich miała miejsce w 2016 roku i dotyczyła kwestii mieszkaniowych. Tegoroczna konferencja odbędzie się 22-23 czerwca 2017 i nosi tytuł „Dynamika Miasta”.

Dodatkowo, miasto współorganizuje z TUP Gdyńską Letnią Szkołę Urbanistyki dla młodych urbanistów z całego świata. Pierwsza taka Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki TUP, współorganizowana przez ISOCARP i AESOP, miała miejsce w 2016 roku. Tegoroczna Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki TUP odbędzie się 18-23 czerwca 2017.

W związku z konferencją odbywa się także doroczne spotkanie przedstawicieli TUP i reprezentantów towarzystw urbanistycznych krajów Europy Centralnej i Wschodniej. TUP zainicjował takie spotkanie w 2016 roku. Jednym z jego przejawów było zaproszenie Karla Fischera z wystawą „City Visions” prezentowaną na TU Berlin w 2010 roku. Kopia tej wystawy jest obecnie w dyspozycji TUP i może zostać wypożyczona przez oddziały, sekcje oraz współpracujące podmioty zewnętrzne, jak na przykład biura urbanistyczne, uczelnie wyższe czy urzędy miast i gmin. Tegoroczne spotkanie przedstawicieli TUP i reprezentantów towarzystw urbanistycznych krajów Europy Centralnej i Wschodniej zaplanowane jest na 23 czerwca 2017.

Tags: Konferencja
Friday, 05 May 2017
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

Konferencja międzynarodowa: 14-15 kwietnia 2016 r. organizowana przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Politechnikę Gdańska.

Celem spotkania jest przedstawienie i przedyskutowanie całego spektrum zagadnień związanych z aktualnymi procesami transformacji urbanistycznej zdegradowanych terenów poprzemysłowych i nadwodnych w centrach miast. Dlatego też wprowadzeniem do obrad stanie się prezentacja europejskich doświadczeń w transformacji obszarów nadwodnych.Udział w konferencji jest bezpłatny ale wymaga rejestracji.

pismo przewodnie | program konferencji | formularz rejestracji

Tags: Konferencja
Thursday, 24 March 2016
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

informacja o seminarium na stronie ministerstwa

Tags: Konferencja
Saturday, 21 February 2015
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

25 października 2014. w godz. 11:00 - 17:30, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

Szczególnie zapraszamy do udziału w sesji dyskusyjnej:Jaki rozwój polskich miast - czas na nową doktrynę?Program KongresuWstęp na Kongres jest bezpłatny. Rejestracja pod adresem:https://rejestracja.ibngr.pl/kongresobywatelski/

Tags: Konferencja
Friday, 24 October 2014
(Zarząd Główny)
50 Kongres ISOCARP w Gdyni 2014
There are no translations available.

Serdecznie zapraszamy do udziału w 50. kongresie ISOCARP (International Society of City and Regional Planners)który odbędzie się w Gdyni, w dniach 23-26 września 2014pod tytułem

Urban Transformations - Cities and Water

Jest co najmniej osiem powodów, dla których warto wziąć udział w kongresie:Wśród mówców będą światowej sławy goście honorowi, którzy wygłoszą przemówienia na temat “Urban Transformations”. Będą to Francesco Bandarin (UNESCO, Francja/Włochy), Alex Krieger (Harvard GSD, USA), Meera Mehta (CEPT University, Indie), sekretarz stanu w KPRP Olgierd Dziekonski i podsekretarz stanu w MIR Pawel Orlowski. Więcej informacji i streszczenia wystąpień znajdują się na stronie: http://2014.isocarp.org/index.php?id=1647.

Kongres będzie okazją do spotkania wysokiej klasy planistów z przeszło 50 krajów, a także nawiązania nowych kontaktów i współpracy.

W 6 równoległych sesjach zostanie wygłoszone ponad 140 prezentacji, których autorzy pochodzą zarówno z sektora prywatnego, jak i akademickiego. Omawiane będą m.in. tematy związane z projektowaniem frontów wodnych, uwzględnianiem aspektów społecznych i zarządzaniem, ekonomiką, turystyką i zarządzaniem zasobami, rozwiązywaniem problemów środowiskowych i związanych ze zmianą klimatu, a także dotyczące terenów portowych i planowania infrastruktury. Więcej na ten temat: http://2014.isocarp.org/index.php?id=1772.

Tags: Konferencja
Monday, 01 September 2014
(Zarząd Główny)
"Życie z niepełnosprawnością". Wiedza jako element współczesnego życia
There are no translations available.

KonferencjaParlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych i Towarzystwa Urbanistów Polskich

6 maja (wtorek) 2014., godz. 13.00-15.30w sali konferencyjnej Domu Poselskiego, ul. Senacka 1

oraz www.sejm.gov.pl zakładka transmisje

Zapraszają:Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. osób niepełnosprawnych Pan poseł mgr Marek Plura oraz Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich prof. dr hab. Tadeusz Markowski

Tags: Konferencja
Friday, 21 February 2014
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ma przyjemność zaprosić do udziału w konferencji pt. Territorial development challenges – visions of Europe & Poland,  która będzie okazją do dyskusji nad wyzwaniami rozwojowymi w Europie i Polsce. Odbędzie się ona w dniach 22-23 listopada 2012r. w Warszawie, w salikinowej MRR, przy ulicy Wspólnej 2/4.Podczas spotkania zaprezentowane zostaną scenariusze rozwoju terytorialnego Europy, w tym wizja rozwoju Polski przedstawiona w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Wyzwania przed jakimi stoi polska przestrzeń są podobne do tych, z którymi zmagają się inne kraje europejskie. Dlatego dyskusja toczyć się będzie również wokół spójności terytorialnej Europy oraz sposobu uwzględniania wymiaru terytorialnego w polityce spójności, który ma służyć realizacji AgendyTerytorialnej dla UE 2020 i Strategii Europa 2020.Szczegóły na temat konferencji razem z programem znajdują się w Kalendarium

Tags: Konferencja
Monday, 12 November 2012
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

Warsztaty projektowe i konferencja nawiązujące do treści zawartych w Polskiej Polityce Architektonicznej odbędą się 5-7 grudnia 2011 r. we Wrocławiu. Konferencja organizowana jest przez Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Polską Akademię Nauk, Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.Celem wrocławskiej konferencji jest znalezienie formuły dla praktycznego zastosowania postulatów zawartych w PPA w oparciu o konkretne propozycje planistyczne i projektowe, które zostaną wypracowane w trakcie warsztatów.Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 listopada 2011.Więcej informacji na stronie konferencji.

Tags: Konferencja
Wednesday, 16 November 2011
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

KOMUNIKAT 2 - ZMIANA

Tags: Konferencja
Saturday, 10 September 2011
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

Seminarium w ramach projektu "Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej"

Odbędzie się 10 maja (9.30 - 13.50) w siedzibie Fundacji Stefana Batorego ul. Sapieżyńska 10a w Warszawie.Partnerem projektu zainicjowanego i sponsorowanego przez RD bud jest m.in. Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Program seminarium

Tags: Konferencja
Wednesday, 27 April 2011
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

Europejski Instytut Nieruchomości i Towarzystwo Urbanistów Polskich oraz  partner merytoryczny - Bank Gospodarstwa Krajowego, przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Miastem Lublin – Kandydatem na Europejską Stolicę Kultury 2016 zapraszają do udziału w Konferencji szkoleniowej:

26 maja 2011 roku, w godz. 9.30 – 16

w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie przy ul. Nowy Świat 49

Miasta i gminy, wykonując ustawowo określone zadania dotyczące gospodarowania przestrzenią, definiują lokalne polityki, ustalają w planach przestrzennych prawo miejscowe i zarządzają swoim rozwojem. Różne podmioty, których interesów procesy planistyczne dotyczą – w tym także banki i inne instytucje finansowe – mogą być beneficjentami takich procesów. Mogą także – proporcjonalnie do swojej aktywności w tym zakresie – na nie wpływać. Świadome i aktywne uczestnictwo w procesach planistycznych jest formą oceny i zarządzania ryzykiem oraz optymalizacji procesów gospodarowania przestrzenią. Tak więc banki i instytucje finansowe są współodpowiedzialne za nasze miasta, a mogą i powinny  być także beneficjentami ich prawidłowego, planowanego rozwoju.

Tags: Konferencja
Monday, 04 April 2011
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

14 - 16 czerwca 2010, KrakówInstytut Rozwoju MiastZasady udziału w konferencji: Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.irm.krakow.plPłatność: 370 zł (uczestnictwo, wyżywienie, materiały konferencyjne, oficjalna kolacja) Opłata kongresowa nie pokrywa kosztów noclegówkontakt:telefon: +48 12 633 85 72 wew. 22, 23fax: +48 12 633 94 05e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Tags: Konferencja
Friday, 21 May 2010
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

14 - 16 czerwca 2010, Kraków

Instytut Rozwoju MIast

Zasady udziału w konferencji:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.irm.krakow.pl Płatność: 370 zł (uczestnictwo, wyżywienie, materiały konferencyjne, oficjalna kolacja) Opłata kongresowa nie pokrywa kosztów noclegów kontakt: telefon: +48 12 633 85 72 wew. 22, 23 fax: +48 12 633 94 05 e-mail: jmatulewicz@irm.krakow.pl

Tags: Konferencja
Tuesday, 11 May 2010
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

21 maja 2010, Nałęczów godz. 10.00 - 19.00 w Nałęczowie przy Al. Stanisława Małachowskiego w Pałacu Małachowskich

Organizatorzy: Zakład Leczniczy "Uzdrowisko Nałęczów", Urząd Miasta Nałęczów

Program konferencji do pobrania tutaj

Konferencja skierowana jest do wszystkich a zwłaszcza do projektantów architektów, urbanistów i władz, ma na celu pokazanie Nałęczowa od strony jego unikalnych walorów krajobrazowych i historycznych a zwłaszcza funkcji miejscowości uzdrowiskowej. Ta regionalna drewniana zabudowa willowa może w szybkim czasie powoli zanikać a nowi inwestorzy i urbaniści mogą ją zniszczyć poprzez błędne inwestycje i złe planowanie. Dyskusja będzie toczyła się wokół Nałęczowa jako miejscowości uzdrowiskowej na tle innych miejscowości o tym charakterze oraz o funkcjonowaniu Nałęczowa w obszarze województwa, miasteczka zlokalizowanego na drodze Lublin – Wąwolnica - Kazimierz Dolny - Puławy. Szanse i zagrożenia jak wskazuje tytuł, a więc wszystkie decyzje władz lokalnych podejmowane na rzecz "usprawnienia" miasteczka nie zawsze zmierzają w dobrym kierunku... dlatego Konferencja ma na celu pokazanie problemów i ukierunkowanie drogi w jaką powinien zmierzać rozwój tej urokliwej miejscowości, jaką jest Nałęczów.

Tags: Konferencja
Tuesday, 11 May 2010
(Zarząd Główny)
There are no translations available.

Urban Trialogues. Co-productive ways to relate visioning and strategic urban projectsO współpracy w trialogu

Urbanistyczny  trialog  pomiędzy  wizją,  strategią  i  realizacją  był  przedmiotem  43. Międzynarodowego  Kongresu  Planistycznego,  zorganizowanego  przez  International Society  of  City  and  Regional  Planners,  organizacji  pozarządowej  założonej  w  1965 roku  i  skupiającej  planistów  przestrzennych  z  ponad  70  krajów;  ISoCaRP  jest organizacją  uznawaną  przez  ONZ  i  Radę  Europy  i  ma  status  konsultanta  przy UNESCO.  Współorganizatorem  Kongresu  było  miasto  Antwerpia,  zwana  „stolicą hedonizmu,  co  z dumą podkreślił burmistrz miasta, zapraszając do odwiedzenia Red Light  District  -  sztandarowego  przykładu  strategicznego  projektu  udanej  rewitalizacji dzielnicy,  dokonanej  wysiłkiem  miasta,  bez  zmiany  funkcji  oraz  przesiedlania mieszkańców.  Właśnie  strategiczne  projekty  urbanistyczne,  realizowane  w  różnych warunkach  i  lokalizacjach,  miały  stanowić  podstawę  do  dyskusji  dla  ponad  120 urbanistów z 36 krajów, którzy zjechali do Belgii między 19 a 23 września.

Tags: Konferencja
Saturday, 20 October 2007

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie