Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kalendarium
Kalendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Konkurs na artykuł: Odpowiedzialni za miasto Download as iCal file
Friday, 17 August 2012Hits : 1152

W ramach IV Kongresu Urbanistyki Polskiej „ODPOWIEDZIALNI ZA MIASTO” łączonego z Kongresem Związku Miast Polskich, ZARZĄD GŁÓWNY TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH otwiera konkurs na publikację odpowiadającą na cele i hasła Kongresu:

  • MIASTO OCZAMI URBANISTY. CZY URBANIŚCI WIEDZĄ LEPIEJ?
  • RZĄDZĄCY I RZĄDZENI
  • MIASTO I PIENIĄDZE
  • BUDOWANIE MIASTA
  • ROLA URBANISTY – REPREZENTANTA AKTORÓW w PROCESIE KSZTAŁTOWANIA MIASTA

TEKST o objętości do 10 stron A4 należy nadsyłać do dnia 17 sierpnia 2012 roku, na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Najlepsze prace będą prezentowane w formie posteru na Kongresie Urbanistyki Polskiej, w Lublinie, w dniach 19 – 23 września 2012, a następnie ukażą się drukiem w publikacji po kongresowej, w wydawnictwie wysoko punktowanym.

Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkich, którzy zawodowo stykają się z problematyką miasta, wszystkich, których interesuje, lub pracują w dziedzinie planowania, zarządzania, budowania oraz kształtowania przestrzeni miasta, tych którzy uczą o mieście i o jego problemach oraz tych, którzy przygotowują się do pięknego zawodu urbanisty – studentów kierunków architektury i urbanistyki, gospodarki przestrzennej.

Współczesne miasto podążając za światem kultury, biznesu, techniki i technologii zmienia się. Przyczyną przemian są uwarunkowania gospodarczo – społeczne ale także działania wszystkich uczestników procesu planowania i rozwoju miasta. Często jednak proces przemian przebiega wbrew naszym oczekiwaniom. Stąd problem miasta i jego rozwoju wymaga stałej dyskusji, w szczególności partnerów za miasto odpowiedzialnych, czyli: władz miejskich, sektora prywatnego i społeczności lokalnej. Problematyce tej poświęcony jest IV Kongres Urbanistyki Polskiej i Związku Miast Polskich. Szybkość i zakres przemian – sprawiają celowość rozszerzenia dyskusji. Organizatorom konkursu natomiast, ważne wydało się poszerzenie dyskusji na środowisko ludzi młodszych, ludzi wchodzących w zawód planisty - urbanisty, a także tych, którzy dopiero przygotowują się do roli partnerów w dyskusji na temat miasta, ludzi, którzy swoje spostrzeżenia wynoszą z obserwacji świata, z wiedzy usłyszanej, przeczytanej, oglądanej….. Ludzi których myśli i refleksje o mieście zabarwione są idealizmem młodości.

ZAPRASZAMY !!

Location : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie