Towarzystwo Urbanistów Polskich

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
XVI Walny Zjazd Delegatów TUP Download as iCal file
From Saturday, 22 September 2012 -  09:00
To Sunday, 23 September 2012 - 13:00
Hits : 445

22 września 2012 (sobota)

9.00 – Rejestracja Delegatów

10.00 – Sesja Inauguracyjna

 1. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa TUP

 2. Powołanie Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu

 3. Uczczenie pamięci członków TUP zmarłych po XV WZ

 4. Przyjęcie porządku obrad

 5. Wystąpienie ustępującego Prezesa TUP

 6. Wystąpienie gości Zjazdu

 7. Przedstawienie uchwały Zarządu Głównego o nadaniu odznak Honorowych TUP

 8. Wybory komisji zjazdowych

12.00 – Przerwa na kawę

12.20 – Sesja sprawozdawcza

 1. Informacja o ukonstytuowaniu się komisji zjazdowych

 2. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności Towarzystwa

 3. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego

 4. Wystąpienie Przewodniczącego Rady TUP

 5. Wystąpienie Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej

 6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały o nadaniu godności Członków Honorowych TUP

 8. Dyskusja nad sprawozdaniami z działalności Towarzystwa

 9. Głosowanie na udzieleniem absolutorium Zarządowi Głównemu

14.00 – Przerwa obiadowa

15.00 – Sesja problemowa: Program działań TUP i wybory władz Towarzystwa

 1. Wypowiedź wprowadzająca

 2. Dyskusja

 3. Wystąpienie Komisji Wyborczej – przedstawienie kandydatów na Prezesa TUP

 4. Wystąpienie kandydatów na Prezesa TUP

 5. Wybory Prezesa TUP

17.00 – Przerwa na kawę

 1. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa TUP

 2. Wystąpienie nowego Prezesa TUP

 3. Wystąpienie Komisji Wyborczej – zgłaszanie kandydatów do Zarządu Głównego, Rady TUP, GKR i Sądu Koleżeńskiego

 4. Wybory członków Zarządu Głównego, Rady TUP, GKR i Sądu Koleżeńskiego

20.00 – 21.00 – Kolacja; miejsce: Hotel Europa

23 września 2012 (niedziela)

9.30 – Sesja Problemowa: Program działań TUP (część 2)

 1. Ogłoszenie wyników wyborów członków ZG, Rady TUP, GKR i Sądu Koleżeńskiego

 2. Przestawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektów uchwał

 3. Dyskusja nad projektami uchwał

 4. Głosowanie na projektami uchwał

11.30 – Przerwa na kawę

Zebranie konstytuujące ZG, GKR, Ray TUP i Sądu Koleżeńskiego

12.00 – Sesja końcowa

 1. Informacje o sposobie ukonstytuowania się Zarządu Głównego, GKR i Sądu Koleżeńskiego oraz wyborze Przewodniczącego Rady TUP

 2. Sprawy wniesione przez Delegatów i władze naczelne Towarzystwa

 3. Zamknięcie Zjazdu

13.00 - 14.00 – Lunch

Program do pobrania w formacie pdf

Location : Pałac Czartoryskich, Plac Litewski 2 (Lubelskie Towarzystwo Naukowe)

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie