Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Polityka miejska a przyszłość planowania przestrzennego Download as iCal file
From Thursday, 24 October 2013 -  09:30
To Friday, 25 October 2013 - 17:00
Hits : 2420

Organizowana w ramach obchodów Roku Jubileuszowego TUP

Dzień I - 24.10.2013

9:30-10:00 Rejestracja, kawa

Sesja I - Uwarunkowania i wyzwania dla polityki miejskiej
Otwarcie konferencji: Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego, Tadeusz Markowski (TUP, KPZK PAN)
10:20 "Wyzwania dla polityki przestrzennej w obszarach miejskich" - Rajmund Ryś (MRR)
10:40 "Elastyczne przestrzenie - elastyczne planowanie. Soft spaces - soft planning" - Anna Gepert (Uniwersytet w Sorbonie, AESOP)
11:00-11:30 Dyskusja

Sesja specjalna "90 lat istnienia TUP" w trosce o ład przestrzenny - co z tym ładem?
prowadzenie i moderacja dyskusji - Piotr Lorens
Paneliści: Grzegorz Buczek, Nina Juzwa, Stanisław Furman, Feliks Pankau

13:00-14:00 lunch

Sesja II - Racjonalność społeczno-ekonomiczna i realność planowania przestrzennego - prowadzenie i moderacja dyskusji - Kazimierz Bald
14:00 "Urban sprawl" jako"wolnorynkowa"reguła polskiej urbanizacji - czy stać nas na kosztowny ekonomicznie i społecznie model rozwoju przestrzennego?" - Janusz Jeżak (Instytut Rozwoju Miast)
14:20 "Wpływ urbanistyki na stan finansów publicznych" - Jacek Koziński
14:40 "Dobre praktyki planistyczne - doświadczenia międzynarodowe. Good planning practice - the international experience" - Markus Appenzeller (ISOCARP)
15.00 "Lokalizowanie inwestycji liniowych w kontekście stanu przestrzeni w Polsce oraz obowiązującego systemu planowania" - Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

15:20-15:50 Przerwa kawowa i zbieranie zgłoszeń do dyskusji

15:50-17:00 Dyskusja

17:00 Koktajl

Dzień II - 25.10.2013

Sesja III - Przyszłość planowania przestrzennego. Nowa era planowania w Polsce?
10:00- "Planowanie i zarządzanie w obszarach funkcjonalnych" - Tadeusz Markowski (TUP, KPZK PAN, UŁ)
10:40 „Pozyskiwanie danych na potrzeby planowania miejscowego z zastosowaniem gridów. Wstępne wyniki prac ” – Dominika Rogalińska, Marek Pieniążek (GUS)

11:00-11:30 Przerwa kawowa

Sesja IV – Jak planować aby było funkcjonalne i jak rozwiązywać problemy aby było realnie? prowadzenie i moderacja dyskusji Magdalena Zagrzejewska (MRR)
11.30-13.00 „Zintegrowane planowanie na przykładzie doświadczeń Nowego Centrum Łodzi”- Błażej Moder (NCŁ)
Radosław Kubaś (Deloitte), Marek Janiak (Architekt Miasta Łodzi), Aneta Tomczak (TUP Oddział w Łodzi)
13:00- 14:00 Dyskusja

14.00–14.30 – Podsumowanie - kierunkowe wnioski - reprezentanci MRR i TUP

14.30 – 15.30 – lunch

Udział w konferencji bezpłatny. Lista uczestników jest już zamknięta

Do pobrania Broszura konferencyjna: 1-4, 2-3

Location : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, sala kinowa
Do udziału zapraszamy przedstawicieli samorządów, członków Towarzystwa Urbanistów Polskich (na adres Biura TUP) oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (na adres KPZK).

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie