Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
7 Towarzyskie Urbanistów Pogawędki Download as iCal file
Monday, 09 September 2013, 08:00
Hits : 319

 

 

Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu ‘Towarzyskie Urbanistów Pogawędki’. Celem tych spotkań jest stworzenie przestrzeni wymiany myśli i doświadczeń wielkopolskiej urbanistyki.

 

Gościem spotkania będzie Pani dr Anna Januchta-Szostak, Prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

 

Przedmiotem pogawędki zatytułowanej „Rzeka w mieście” będzie omówienie kluczowych elementów strategii aktywizacji i rewitalizacji dolin rzecznych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miast. Strategie te różnią się w zależności od wielkości rzeki i jej wykorzystania jako drogi wodnej, skali zagrożeń powodziowych, walorów przyrodniczych doliny i cieku, intensywności i jakości zagospodarowania urbanistycznego poszczególnych odcinków doliny rzecznej w mieście i wielu innych czynników. W trakcie pogawędki p. Januchta – Szostak postara się zaprezentować holistyczne podejście i kluczowe cele rewitalizacji urbanistyczno-przyrodniczej miejskich terenów nadrzecznych w nawiązaniu do badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu REURIS (Revitalisation of Urban River Spaces - No 1CE050P3 w ramach programu Central Europe) oraz strategii przekształceń doliny rzeki Warty w Poznaniu. Zwróci także uwagę nie tylko na aspekty funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania nadbrzeży, ale również na możliwości redukcji ryzyka powodziowego i poprawy jakości wód płynących do czego obligują nas dyrektywy UE (D. Powodziowa i Ramowa Dyrektywa Wodna). Duże znaczenie mają tu nadrzeczne parki buforowe (NPB), które mogą stanowić społecznie atrakcyjny element zagospodarowania stref nadbrzeżnych, a równocześnie skuteczne narzędzie zintegrowanego gospodarowania wodami w zlewni miejskiej.

 

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w Cafe Misja, w poniedziałek 9 września br. o godz. 17:00.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków poznańskiego oddziału TUPu oraz wszystkich zainteresowanych problematyką planowania przestrzennego!

Agata Kubiak

Wiceprezes Oddziału

Location : Poznań

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie