Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Calendarium
Calendarium Print Email help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
Sympozjum naukowe „Trendy zmian polsko-niemieckiego obszaru powiązań do 2041” Download as iCal file
Saturday, 16 January 2016Hits : 509

Zaproszenie do nadsyłania abstraktów:

na temat: trendów zmian polsko-niemieckiego obszaru powiązań

z zakresu: wszystkich dyscyplin związanych z badaniami przestrzennymi

przez: badaczy niezależnie od posiadanego stopnia naukowego w języku: polskim lub niemieckim

o objętości: maksymalnie 5000 znaków ze spacjami

w terminie do: 16 stycznia 2016

 

Polsko-Niemiecka Komisja Międzyrządowa ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej opracowuje aktualnie dokument pt. „Wspólna koncepcja przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”. Koncepcja ta wskaże zasadnicze kierunki rozwoju przestrzennego do 2030 roku w postaci syntetycznych prezentacji kartograficznych. Jej celem zewnętrznym jest zwrócenie większej uwagi na szczeblu narodowym i europejskim na polsko-niemiecki obszar powiązań. Cel wewnętrzny to umocnienie wspólnej tożsamości i wypracowanie propozycji konkretnych działań na tym obszarze. Bliższe informacje można znaleźć pod: http://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/FP/MORO/Initiativen/2015/Verflechtungsraum2030/ Verflechtungsraum2030_node.html

W grudniu 2015 przedstawiona zostanie opinii publicznej wstępna wersja „Wspólnej koncepcji przyszłości 2030 dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, która powinna zostać wzbogacona w formie dalszego dialogu. W tej dyskusji niezbędny jest udział przedstawicieli nauki! Niniejsze zaproszenie do nadsyłania abstraktów skierowane jest do badaczy – od profesora do studenta – pracujących zarówno na wschód, jak i na zachód od Odry i Nysy. Zachęcamy do przedstawienia w ramach sympozjum naukowego uwag i sugestii wynikających z własnej wiedzy i doświadczeń. Mogą one wykraczać poza zasadniczą problematykę zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury, gospodarki, ludności i energetyki oraz poza horyzont czasowy 2030.

 

Co jest z Państwa punktu widzenia szczególnie istotne dla pomyślnego rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań? Połączenia kolejowe, edukacja, język, kultura…? Jakie wyniki badań, opinie społeczne, projekty i pomysły chcielibyście Państwo zaprezentować? Jaki jest ich zasięg przestrzenny? Jakie konsekwencje będą miały trendy zmian w perspektywie roku 2041, po półwieczu obowiązywania „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”?

Najlepsze 25 abstraktów zostanie udostępnionych jako dwujęzyczny Online-Reader, a dziesięć wybranych zostanie przedstawionych w postaci rozszerzonych referatów na sympozjum naukowym w dniu 18 marca 2016 r. w Szczecinie, organizowanym przez Szkołę Wyższą w Neubrandenburgu i Uniwersytet Szczeciński.

Najlepsze trzy prace zostaną nagrodzone w formie pieniężnej: po 500 €, 250 €, 100 €.

 

Prosimy o zapamiętanie terminu sympozjum naukowego w Szczecinie 18 marca 2016 oraz nadsyłanie abstraktów o objętości nie przekraczającej 5000 znaków (ze spacjami) w języku polskim lub niemieckim w terminie do 16 stycznia 2016 z informacją o stopniu zawodowym lub naukowym za pośrednictwem poczty zwykłej lub e-maila na adres:

Anja Neubauer

Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Landschaftswissenschaften und Geomatik

Brodaer Str. 2, 17033 Neubrandenburg, Niemcy

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Back

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie