Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Szukaj
Szukaj tylko:

Wyszukaj: ustawa krajobrazowa

Znaleziono pozycji: 39.

Strona 1 z 2
... (…) przewidziane w mpzp oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny być realizowane zgodnie z tymi zasadami” (T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ...
2. NSA o roli studium i decyzjach o wzizt
(Zarząd Główny/Artykuły i opinie - English (United Kingdom))
... w mpzp oraz w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, powinny być realizowane zgodnie z tymi zasadami” (T. Bąkowski, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Komentarz, Kraków ...
3. Planowanie przestrzenne - społeczna odpowiedź na ułomne cechy gospodarki rynkowej
(Zarząd Główny/Artykuły i opinie - English (United Kingdom))
... właściciele działek i deweloperzy mają wykorzystać wadliwe skonstruowany system prawny. Pod tym względem jesteśmy niesłychanie innowacyjni. Z pewnością, jak zwykle na takich ustawach wprowadzonych pod ...
... - jeśli planu nie ma - na podstawie decyzji WZ. Tak to zapisano w ustawach planistycznych, i tej z 1994 roku, i z 2003 roku. A ponieważ plany miejscowe i decyzje WZ ustanawiają gminy w ramach swoich zadań ...
5. Opinia TUP do projektu ustawy o zawodzie architekta
(Zarząd Główny/Artykuły i opinie)
... obu zawodów redakcji." O ile mogą być zrozumiałe intencje takiej propozycji, o tyle zdziwienie musi budzić, że projektowana ustawa poprzez przyznanie członkom Izby Architektów uprawnień do sporządzania ...
6. pismo TUP do Prezydenta RP ws specustawy mieszkaniowej
(Zarząd Główny/Artykuły i opinie)
... miejscowy i uchwała w sprawie lokalizacji budownictwa mieszkaniowego. Generalnie nasz niepokój, niezależnie od wątpliwości natury prawnej, spowodowany jest tym, że jest to kolejna ustawa pozwalająca ...
7. Wywiad z Grzegorzem Buczkiem dot. specustawy mieszkaniowej
(Zarząd Główny/Artykuły i opinie)
Lobby deweloperów górą, czyli jak w cztery dni PiS zniszczył planowanie przestrzenne Twierdzenie, że brakuje terenów pod budownictwo mieszkaniowe jest fałszywe i wylobbowane przez deweloperów. Specustawa ...
8. Stanowisko TUP do specustawy mieszkaniowej
(Zarząd Główny/Artykuły i opinie)
... bezplanowy terenów podmiejskich znacznie zmniejszy przydatność ich sąsiedztwa dla produkcji rolnej. 4. Dewastacja krajobrazu, wprowadzanie chaosu przestrzennego. Ustawa nie wymaga, aby nowa inwestycja ...
  XI edycja ogólnopolskiej konferencji Dzień Urbanisty pt. "W stronę miasta pięknego" już za nami. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami prelegentów. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ...
  Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział w Poznaniu wraz z Miastem Poznań, Stowarzyszeniem Metropolia Poznań oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi serdecznie zapraszają na kolejną, XI edycję ...
... się powinno nie tylko z samodzielnością i wysokimi kwalifikacjami etycznymi, o które, zgodnie z proponowanymi zapisami, ma dbać opiniowana ustawa, ale też z profesjonalizmem, specjalistycznym wykształceniem ...
12. Konferencja "Park Kulturowy a ochrona krajobrazu"
(Oddział Opole/Aktualności)
... Gawin Generalny Konserwator Zabytków. Tematem konferencji będzie m.inn. konflikt interesów w obszarze prawnej ochrony krajobrazu oraz zagadnienia – park kulturowy a ustawa krajobrazowa – konkurencja ...
Opinia Zarządu OW TUP o projekcie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. ...
... annapyziak@urbanworkshop.eu. tel. 793 983 064). Regulamin Program szkolenia: 9:00 – Rejestracja gości 9:30 – 10:30 Panel I Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wybrane problemy: ...
15. Seminarium nt. Uchwały Krajobrazowej
(Oddział Gdańsk/Artykuły)
W dniu 31.03.2017 Instytut Metropolitalny organizuje seminarium eksperckie, którego partnerem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich na temat: Uchwała krajobrazowa. Pomiędzy regulacją prawną a praktyką samorządową. ...
... dotyczącymi wyznaczania obszaru metropolitalnego. Obecnie obowiązuje - choć nie została wdrożona z powodu braku przepisów wykonawczych - ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych. ...
      Z dniem 18 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o rewitalizacji. Nawiązując w skrócie do zapisów ustawy jako „rewitalizację” rozumiemy kompleksowy proces wyprowadzania obszarów zdegradowanych ...
18. Opinia TUP do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego
(Zarząd Główny/Artykuły i opinie)
... z innych aktów dokonując ich modyfikacji (np. ustawa krajobrazowa) oraz przejęli z innych aktów prawnych regulujących sferę gospodarki przestrzennej fragmenty regulacji wstawiając je do kodeksu i dokonując ...
19. AUDYT KRAJOBRAZOWY - seminarium eksperckie
(Oddział Gdańsk/Artykuły)
...  11 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, zwana potocznie: „ustawą krajobrazową". W związku ...
20. IX DZIEŃ URBANISTY
(Zarząd Główny/Aktualności)
Towarzystwo Urbanistów Polskich, oddział w Poznaniu serdecznie zaprasza do udziału w IX Dniu Urbanisty, pod hasłem: "Ustawa krajobrazowa - szansa na zmianę?". Szczegóły na stronie Oddziału:   http://tup.poznan.pl/news/164/16/IX-DZIEn-URBANISTY-Ustawa-krajobrazowa-szansa-na-zmiane ...

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie