Wybory Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na WZD TUP na kadencję 2021-2024

Tuesday, 14 December 2021 15:56 Jacek Godlewski
Print
There are no translations available.

Dnia 2 grudnia 2021 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału TUP w Jeleniej Górze, podczas którego wybrano Prezesa, Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na WZD TUP na kadencję 2021-2024 w składzie:

 

Prezes:

dr inż. arch. Jacek Godlewski

Wiceprezes:

dr inż. Jerzy Ładysz

Sekretarz:

mgr inż.  Krzysztof Chłopeniuk

Skarbnik:

mgr inż. Małgorzata Wołoszka

Komisja Rewizyjna:

mgr inż. arch. Anna Podworska-Michalak- Przewodniczący Komisji

mgr inż. arch. Magdalena Kwasiuk-  z-ca Przewodniczącego Komisji

mgr inż. arch. Wojciech Korpal - Członek

Delegat Oddziału na Walny Zjazd Delegatów TUP:

mgr inż. arch. Janusz Korzeń