Budowanie w pięknym krajobrazie – pierwsza publikacja

środa, 04 września 2013 14:01 Jacek Godlewski
Drukuj

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną „Budowanie w pięknym krajobrazie”. Konferencja została zorganizowana w czerwcu 2003 w Karpaczu [materiały konferencyjne; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wrocław 2004]

 

Publikacja ta zawiera prócz bardzo ciekawych artykułów „rekomendację dla planowania i projektowania w obszarach o szczególnych wartościach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych” która to wypracowana i przyjęta została przez uczestników konferencji. Konferencja odbyła się w ramach przygotowań do I Kongresu Urbanistyki Polskiej „Gdańsk – IX’03, Miasto - wspólne dobro i zbiorowy obowiązek".