Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na Stanowisko TUP ws. ustawy o działach ...

Monday, 23 February 2015 12:30 Tomasz Majda
Print
There are no translations available.

W opinii Ministerstwa trudno zgodzić się z tezą, że większa niż dotychczas zwięzłość w nazwach działów administracji rządowej świadczy o deprecjonowaniu znaczenia planowania przestrzennego. (...)

Pełny tekst odpowiedzi Ministerstwa na stanowisko TUP ws projektu zmian ustawy o działach administracji rządowej

Tags: Opinia