Konferencja naukowa "Zarządzanie rozwojem obszarów metropolitalnych", Gdynia 17-19 maja 2012

Monday, 14 May 2012 23:14 Łukasz Pancewicz
Print
There are no translations available.

Termin: 17 - 19 maja 2012

Początek konferencji: 17 maja, godzina 11:00

Zakończenie konferencji: 19 maja, godzina 14:00

Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Techniczny - Gdyńskie Centrum Innowacji, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

W dniach 17-19 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem Zarządzanie Rozwojem Obszarów Metropolitalnych. Konferencja jest współorganizowana przez następujące podmioty: Miasto Gdynia, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwo Urbanistów Polskich i Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Wśród gości zagranicznych znajdą się m.in. prof. Bish Sanyal (MIT, USA), prof. Judith Ryser (ISOCARP, Wielka Brytania), prof. Dirk Schubert (HafenCity University, Niemcy), prof. Sofia Morgado (Technical University of Lisbon, Portugalia) oraz prof. Barry Hersh (New York University, USA).

Tematyka konferencji związana jest z zagadnieniem zarządzania rozwojem obszarami metropolitalnymi, z uwzględnieniem zarówno kwestii przestrzennych (zarządzanie przestrzenią), społeczno-ekonomicznych (budowania i wdrażania strategii rozwoju obszarów metropolitalnych, w tym ze szczególnym naciskiem na kwestie społeczno – ekonomiczne, aspekty konkurencyjności i inne) jak i polityczno-instytucjonalnych (dotyczących instytucji i form prowadzenia procesu zarządzania metropolią). W szczególności omówione zostaną możliwe modele w tym względzie jak i możliwości ich zastosowania w polskiej praktyce. W jej trakcie omówione zostaną m.in. przykłady zagraniczne, mogące służyć za punkt odniesienia do dyskusji na temat kształtowania systemu zarządzani obszarami metropolitalnymi w Polsce. Istotnym elementem konferencji stanie się Pierwsze Trójmiejskie Forum Metropolitalne, stanowiące IV edycję Forum organizowanego dotychczas przez TUP O/Wrocław.

Głównym celem organizacji konferencji jest zebranie możliwie jak najszerszego materiału do dalszych prac teoretycznych nad modelem zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych w Polsce. Służyć one także będą formułowaniu rekomendacji dla władz rządowych i samorządowych (w tym szczebla regionalnego i lokalnego) w zakresie poszukiwania lokalnych rozwiązań w odniesieniu do przedmiotowego zagadnienia. W szczególności określone zostaną rekomendacje do kształtowania modelu zarządzania Trójmiejskim Obszarem Metropolitalnym.

 

Równolegle z obradami konferencji odbędzie się sesja doktorancka, w trakcie której prezentowane będą zagadnienia związane ze współczesnymi wyzwaniami związanymi z rozwojem miast. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://urbanchallengesgdansk.blogspot.com

 

Kontakt do organizatorów: Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Gdańsk, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk, pok. 414. Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (tel. +48 605 433 885, fax. +48 58 347 16 06, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Dr inż. arch. Sławomir Ledwoń (tel. +48 502 075 512, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Organizatorzy:

Towarzystwo Urbanistów Polskich

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN

Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Miasto Gdynia

 

Współpraca:

Gdansk Convention Bureau, www.gdanskconvention.pl

Sponsor kluczowy:

HOSSA

Tags: Konferencja