Finał konkursu Mikroprzestrzenie Miejskie 2018

Wednesday, 10 October 2018 10:17 Anna Pyziak
Print
There are no translations available.

Oddział katowicki Towarzystwa Urbanistów Polskich, przy współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów od dwóch lat organizuje przedsięwzięcie pn. "Mikroplanowanie miejskie". Jego zadaniem jest promocja w miastach województwa śląskiego "mikroplanowania", jako metody wspomagającej zarządzanie rozwojem przestrzennym miast. W ramach tego przedsięwzięcia interdyscyplinarne zespoły projektowe, składające się z doświadczonych ekspertów oraz młodych adeptów i/lub jeszcze studentów wyższych uczelni województwa śląskiego, pracują nad koncepcjami organizacyjno-projektowymi, dotyczącymi niewielkich (zaniedbanych wizerunkowo i takich, na które brak pomysłu władz jak je "uspołecznić") przestrzeni publicznych.

W dniu 3 października odbył się finał 3 edycji konkursu "Mikroplanowanie miejskie 2018". W trakcie spotkania przedstawiciele zespołów projektowych prezentowali swoje koncepcje, a następnie odbyło się głosowanie jury na najbardziej interesujące rozwiązanie. Panowała zgodna opinia, iż wszystkie prace charakteryzowały się wysokim poziomem merytorycznym. W każdym przypadku był to efekt świetnej współpracy pomiędzy zespołem projektowym oraz przedstawicielami miasta i lokalnej społeczności.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż grupy projektowe wykonywały to zadanie społecznie, mając jedynie nadzieję, że w przyszłości miasta zdecydują się zaproponowane koncepcje rozwinąć i zrealizować.
Poniżej przedstawia się uczestniczące w przedsięwzięciu zespoły projektowe:
a)      Bielsko-Biała: Plac Fabianiego; tytuł koncepcji: "Ciąg dalszy praktycznej Utopii"
Zespół: Maciej Borsa (lider), Kamila Haja, Marta Molenda, Anna Pyziak, Zbigniew Sąsiadek, Jacek Szczyrbowski, Roksana Węgrzyn

b)      Jaworzno: ul Henryka Sienkiewicza: tytuł koncepcji: "Ulica Kocia"
Zespół: Anna Gumińska (lider), Anna Wojtas, Agata Tomczyk, Łukasz Szydłowski, Klaudia Bondarenko, Weronika Dragan, Ewelina Kawecka

c)       Ruda Śląska: Halemba, ul. Solidarności i ul. Zamenhofatytuł koncepcji: "Halemba - spotkajmy się"
Zespół: Katarzyna Ujma ? Wąsowicz (lider); Małgorzata Kądziela, Małgorzata Twardzik; Agnieszka Piórkowska; Tomasz Szuliński; Julia Reszkowska; Bartosz Słomka; Daniel Szarf, Tomasz Czech, Natalia Cieślik

d)     Rybnik: Boguszowice Osiedle; tytuł koncepcji: "Kultura sąsiedztwa - sąsiedztwo kultury"
Zespół: Małgorzata Łapeta (lider), Piotr Łapeta, Barbara Rożałowska, Mikołaj Rybak, Elżbieta Latusek.

Tegorocznym laureatem konkursu został zespół projektowy opracowujący koncepcję dla miasta Jaworzno.
Gratulujemy!