Harmonizacja informacji o przestrzeni

Thursday, 19 April 2012 10:21 Maciej Borsa
Print
There are no translations available.

W poniedziałek 23 kwietnia 2012 o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (Warszawa, ul. Solec 22, IV piętro) odbyło się trzecie z cyklu seminariów poświęconych planowaniu rozwoju w obszarach metropolitalnych – „Zrównoważony metabolizm miejski w planowaniu przestrzennym”. Tym razem dotyczyło ono harmonizacji informacji o zasobach przestrzeni, a zorganizowane zostało przy współpracy Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych w Gliwicach. Omówiono tło tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej, przykłady harmonizacji danych przestrzennych w praktyce administracji publicznej przy współpracy służb planistycznych, problemy tworzenia metadanych dla zasobów informacji przestrzennej oraz perspektywy funkcjonowania „chmury informacji” o przestrzeni (cloud computing). Głównym prelegentem był dr Leszek Litwin, autor wielu wdrożeń i publikacji naukowych w tym zakresie.

Cykl seminariów organizują Oddziały Towarzystwa Urbanistów Polskich w Warszawie i Katowicach, wspólnie ze Szkołą Główną Handlową – Katedrą Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej oraz Mazowieckim Biurem Planowania Regionalnego.  Warunkiem udziału jest wcześniejsze zgłoszenie i otrzymanie potwierdzenia udziału. Zgłoszeń można dokonywać w Oddziałach TUP w Warszawie i Katowicach.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje w Warszawie:  dr Tomasz Sławiński, tel. 698 662 218

Zgłoszenia i dodatkowe informacje w Katowicach:  tel. 692 385 364, mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it