Główne zasady i idee rozwoju Krakowa

Monday, 21 January 2013 10:03 Piotr Langer
Print
There are no translations available.

I SPOTKANIE POŚWIĘCONE OBCHODOM ROKU JUBILEUSZOWEGO TUP W RAMACH OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW (XXXIV)
Główne idee i kierunki rozwoju Krakowa - przyjęte cele i wizja rozwoju w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa

23 stycznia 2013 r. (środa) o godzinie 18:00 w sali "N" na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
przy ul. Warszawskiej 24

JEST TO PIERWSZE Z CYKLU ZAPOWIADANYCH CZTERECH SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH WARSTWOM PROBLEMOWYM OPRACOWYWANEGO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAKOWA.

W SPOTKANIU PRZEWIDZIANY JEST UDZIAŁ:
- PANI WICEPREZYDENT MIASTA KRAKOWA ELŻBIETY KOTERBOWEJ
- PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁU PROJEKTOWEGO NOWEGO STUDIUM
- PRACOWNIKÓW BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

PROWADZENIE OBRAD I DYSKUSJI: PROF. BARBARA BARTKOWICZ

ZAPRASZAJĄC DO UDZIAŁU W SPOTKANIU, ZARZĄD ODDZIAŁU TUP PRAGNIE PRZYPOMNIEĆ, ŻE OFERTA COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH JEST SKIEROWANA ZARÓWNO DO DOŚWIADCZONYCH JAK I MŁODYCH PROJEKTANTÓW, ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI, DZIAŁACZY I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW SŁUŻB MIEJSKICH I MIESZKAŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH JAKOŚCIĄ POLSKIEJ PRZESTRZENI.

Do pobrania zaproszenie