Obchody ROKU JUBILEUSZOWEGO TUP w Oddziale Krakowskim - zmiana terminów FORUM

Tuesday, 29 January 2013 12:28 Piotr Langer
Print
There are no translations available.

            Szanowni Państwo!

            W nawiązaniu do zaproszenia dotyczącego obchodów ROKU JUBILEUSZOWEGO TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH w Krakowskim Oddziale, pragniemy poinformować wszystkich Państwa, że podane wcześniej terminy kolejnych spotkań w ramach OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW, poświęconych problematyce nowego Studium dla Krakowa, uległy przesunięciu o dwa tygodnie z przyczyn od nas niezależnych. Spotkania te będą się odbywać w następujących terminach:

II spotkanie na temat:     „STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA KRAKOWA – zasady krystalizacji struktury, główne elementy i ich relacje, zasady  kompozycji – zróżnicowanie i tożsamość w tym: warunki życia   mieszkańców – środowisko mieszkaniowe, jego przebudowa i rozwój” - termin: 20 lutego 2013 r.

III spotkanie na temat:     „OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO KRAKOWA – w świetle jego wartości i zagrożeń” - termin: 27 lutego 2013 r.

IV spotkanie na temat:    „SYSTEMY KOMUNIKACJI DLA KRAKOWA – rodzaje transportu i ich efektywność oraz pozostałe rodzaje elementów infrastruktury technicznej” - termin: 6 marca 2013 r.

            Mamy nadzieję, że uda się dotrzymać obecnie skorygowanych terminów. Równocześnie pragniemy dodać, że obchody Roku Jubileuszowego TUP zostały opatrzone hasłem „URBANISTYKA i TY” – w związku z tym zależy nam szczególnie na uczestnictwie Wszystkich Państwa i osobistym zaangażowaniu w problematykę organizowanych przez nas spotkań merytorycznych. Wobec tego, przed każdym FORUM DYSKUSYJNYM zostanie rozesłane pocztą elektroniczną, jak dotychczas, zaproszenie z przypomnieniem tematyki i terminu FORUM. Zaproszenia będą także zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa – www.tup.org.pl,  w zakładce Oddziału Krakowskiego.

            Przepraszając za zaistniałe przesunięcie terminów trzech najbliższych spotkań FORUM, informujemy Państwa, że dalszy program obchodów ROKU JUBILEUSZOWEGO nie ulega zmianie.

W imieniu Zarządu Krakowskiego Oddziału
Towarzystwa Urbanistów Polskich

 Prezes – prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Do pobrania aktualne zaproszenie w formacie PDF