Struktura funkcjonalno-przestrzenna Krakowa

Monday, 18 February 2013 10:06 Piotr Langer
Print
There are no translations available.

II SPOTKANIE POŚWIĘCONE OBCHODOM ROKU JUBILEUSZOWEGO TUP W RAMACH OTWARTEGO FORUM DYSKUSYJNEGO URBANISTÓW (XXXV)
„STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA KRAKOWA – zasady krystalizacji struktury, główne elementy i ich relacje, zasady kompozycji – zróżnicowanie i tożsamość, w tym: warunki życia mieszkańców – środowisko mieszkaniowe, jego przebudowa i rozwój”

20 lutego 2013 r. (środa) o godzinie 18:00 w sali "N" na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
przy ul. Warszawskiej 24

JEST TO DRUGIE Z CYKLU ZAPOWIADANYCH CZTERECH SPOTKAŃ POŚWIĘCONYCH WARSTWOM PROBLEMOWYM OPRACOWYWANEGO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KRAKOWA.

W SPOTKANIU PRZEWIDZIANY JEST UDZIAŁ:
- PANI WICEPREZYDENT MIASTA KRAKOWA ELŻBIETY KOTERBOWEJ
- PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁU PROJEKTOWEGO NOWEGO STUDIUM
- PRACOWNIKÓW BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

PROWADZENIE OBRAD I DYSKUSJI: PROF. BARBARA BARTKOWICZ

ZAPRASZAJĄC DO UDZIAŁU W SPOTKANIU, ZARZĄD ODDZIAŁU TUP PRAGNIE PRZYPOMNIEĆ, ŻE OFERTA COMIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH JEST SKIEROWANA ZARÓWNO DO DOŚWIADCZONYCH JAK I MŁODYCH PROJEKTANTÓW, ARCHITEKTÓW I URBANISTÓW, ŚRODOWISK NAUKOWYCH, ABSOLWENTÓW I STUDENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI, DZIAŁACZY I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH, PRACOWNIKÓW SŁUŻB MIEJSKICH I MIESZKAŃCÓW ORAZ WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH JAKOŚCIĄ POLSKIEJ PRZESTRZENI.

Do pobrania zaproszenie