Kurs "Planowanie regionu transgranicznego"

Sunday, 29 May 2016 15:20 Jacek Wydrych
Print
There are no translations available.

Uwaga, kurs:

„Planowanie regionu transgranicznego”

Zapraszamy serdecznie na wykład kursu „Planowanie regionu transgranicznego”.

Kurs jest realizowany jako efekt projektu Edu2Work „Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy“ realizowanego przez Główny Instytut Górnictwa z Katowic oraz Uniwersytet Palackiego z Ołomuńca.

Tytuł wykładu: „Planowanie rozwoju przestrzennego regionu transgranicznego na przykładzie fragmentu pogranicza polsko-czeskiego”

Wykładowca: Dr inż. arch. Marcin Spyra

Termin: 06.06.2016, godzina 16:00

Miejsce: Sala Orła Białego, Budynek główny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Współorganizatorem wykładu jest Towarzystwo Urbanistów Polskich o.Opole.