OGŁOSZENIE O KONKURSIE

poniedziałek, 11 listopada 2013 15:50 Jacek Wydrych
Drukuj

OGŁOSZENIE O KONKURSIE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNYM

Gmina Miejska Turek z siedzibą w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. (63) 289 61 00, telefaks: (63) 289 61 59, adres internetowy: www.bip.miastoturek.pl – ogłasza jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny,

dotyczący:

 

OPRACOWANIA KONCEPCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PUBLICZNEGO PN. „PRZEKSZTAŁCENIE I RENOWACJA CENTRALNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH MIASTA TURKU”, NA TERENIE DZIAŁEK O NR GEODEZYJNYCH: 514/1, 416/1, 433, 434/1, 601, 603, 604/3, 501/1, 500, 528/9, 534, 582/1, 593/5, 484, 307, 619, 551, 444 I 501/2 W MIEJSCOWOŚCI TUREK – OBRĘB „A”.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU:

Celem konkursu jest wybranie najlepszej koncepcji przedsięwzięcia publicznego pn. „Przekształcenie i renowacja centralnych przestrzeni publicznych miasta Turku” na terenie działek o nr geod.: 514/1, 416/1, 433, 434/1, 601, 603, 604/3, 501/1, 500, 528/9, 534, 582/1, 593/5, 484, 307, 619, 551, 444 i 501/2 w miejscowości Turek – obręb „A”, która uwzględni dorobek publicznych debat i przeprowadzonych warsztatów oraz nakreśli docelowy kształt  urbanistyczno-architektonicznego przekształcenia centralnie położonych publicznych przestrzeni m. Turku, łącznie z obrazem optymalnej formy galanterii ulicznej i małej architektury, w powiązaniu z istniejącym układem funkcjonalno-przestrzennym i komunikacyjnym centrum  miasta.

Więcej o konkursie na stronie urzędu mista Turek:

http://bip.miastoturek.pl/content.php?sid=d37392d3ac845cdfcf858db3c11f5909&cms_id=1926