Konkurs urbanistyczny w Gminie Cisna

Monday, 21 October 2013 11:48 Paulina Sikorska
Print
There are no translations available.

Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa Urząd Gminy w Cisnej  ogłasza konkurs jednoetapowy na twórcze prace projektowe z zakresu projektowania urbanistycznego - opracowanie ”Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej obszaru centrum miejscowości Cisna”.

W załączeniu ogłoszeni o konkursie.


Dodatkowe informacje, łącznie z materiałami znaleźć można na stronie internetowej, w zakładce Konkursy (http://www.gminacisna.pl/konkursy/art19.html).