Publikacja pokonferencyjna - Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Thursday, 03 July 2014 21:02 Paulina Sikorska
Print
There are no translations available.

Ukazała się publikacja z konferencji „Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym” , zorganizowanej przez Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy w dniu 6 maja 2014 r.

 

Publikacja pokonferencyjna - Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Publikacja zawiera osiem referatów z wystąpień, a także podsumowanie z dyskusji i konkluzje spotkania opracowane przez Stanisława Furmana. Słowo wprowadzające opracowali Marek Mikos, p.o. dyrektora  Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m. st. Warszawy oraz Bartłomiej Kolipiński Prezes Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich.

 

Bezpłatny egzemplarz publikacji można odebrać w siedzibie TUP OW przy ul. Lwowskiej 5/100 w Warszawie.


Tags: Konferencja