Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności

wtorek, 25 stycznia 2022 14:28 MSw
Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na nagrodę Europejskie Stolice Inkluzywności i Różnorodności
Konkurs jest otwarty dla przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, które podejmują działania, by tworzyć bardziej zróżnicowane
i sprzyjające integracji przestrzenie dla mieszkańców. Szansę na zdobycie nagrody mają miasta, miejscowości i regiony
realizujące innowacyjne polityki różnorodności i inkluzywności.
Przewidziane są dwie główne kategorie:

Przyznana zostanie nagroda specjalna za działania dotyczące włączenia społecznego Romów.
Zgłoszenia można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE, czyli także w języku polskim.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2022 r. o godz. 12:00 CET.
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 28 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji na temat zasad i procesu zgłoszeniowego tutaj:
https://eudiversity2022.eu/pl/nagrody/zglos-sie/
https://eudiversity2022.eu/pl/nagrody/