Zapraszamy na Drugi Piknik Urbanistyczny w Rybniku

Saturday, 20 November 2010 06:57 Paweł Jaworski
Print
There are no translations available.

Rybnik_1Serdecznie zapraszamy Koleżanki i Kolegów na drugi Piknik Urbanistyczny, tym razem do Rybnika. Poprzedni piknik, który jako nowa formuła naszych spotkań odbył się w maju w Szczyrku był bardzo udany. Tym razem rozwinęliśmy trochę formułę - zobaczymy, czy spotka się z uznaniem. Pogoda ma być słoneczna a temperatura ok. 15 stopni.

Piknik rozpocznie się o godz. 10:00 w rybnickim Centrum Kształcenia Inżynierów. Pierwsza jego część to  seminarium pt. „Rybnickie sytuacje i kreacje – społeczności lokalne wobec wyzwań rozwoju przestrzennego”. Poznamy dwa projekty: zrealizowaną konwersję starego szpitala w kampus uczelniany (w nim będzie odbywał się piknik) oraz projekt przeniesienia wsi Nieboczowy w związku z realizacją zbiornika Racibórz Dolny. Seminarium zakończy dyskusja nad postawami wobec wyzwań rozwoju przestrzennego. W południe (13:00) odbędzie się spacer dyskusyjny przez centrum – „Rybnik na nowo”. Po przerwie (15:00) zapraszamy na otwarte zebranie Zarządu Oddziału poświęcone Kongresowi, wnioskom z Walnego Zjazdu, bieżącym działaniom oraz perspektywom funkcjonowania Towarzystwa, w tym projektowi naszego Oddziału dotyczącemu dokumentacji i promocji dorobku środowiska urbanistów. Ta dyskusja jest Towarzystwu obecnie bardzo potrzebna – świadczą o tym kontrowersje na Walnym Zjeździe. Zapraszamy więc Koleżanki i Kolegów. Zakończenie pikniku około 17:00.

Rybnik mapa

 

Koleżanki i Kolegów udających się do Rybnika samochodem prosimy o rozważenie możliwości wzięcia ze sobą kogoś niezmotoryzowanego. Akcję udostępniania miejsc w samochodach skoordynuje Pani Stefa Gałecka z biura Oddziału. Prosimy o informacje mailowe lub telefoniczne.

Dojeżdżających samochodami informujemy, że wjazd do Rybnika od strony Katowic jest utrudniony. Dlatego radzimy jechać autostradą a następnie zjazdem na Rybnik w Gliwicach. Dojazd od strony Gliwic jest płynny. Polecamy parking miejski - współrzędne GPS: 50 08 877 N 18 32 598 E.

Dla zmotoryzowanych także ►►►mapka przygotowana do druku.


PROGRAM PIKNIKU I OTWARTEGO ZEBRANIA ZO TUP KATOWICE - 3 października 2009 roku (sobota)

10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników, kawa; miejsce: kampus Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku

Seminarium: Rybnickie sytuacje i kreacje – społeczności lokalne wobec wyzwań rozwoju przestrzennego (ta część zebrania otwarta dla szerokiej publiczności, studentów)

10:15 – powitanie – wiceprezydent miasta Rybnika Michał Śmigielski

10:20 – otwarcie obrad – prezes Oddziału TUP kol. Maciej Borsa

10:25 – wprowadzenie: Postawy wobec wyzwań rozwoju przestrzennego: politycy, inwestorzy, urbaniści, społeczeństwo – kol. Krzysztof Kafka wiceprezes Oddziału TUP

10:40 – Sytuacja 1: Szansa – Stary szpital dla przyszłości – idee, argumenty, konflikty, proces – wiceprezydent miasta Rybnika Michał Śmigielski

11:00 – Sytuacja 1: Szansa – Projekt konwersji starego szpitala w kampus – projektant arch. Tomasz Tumas

11:20 – pytania

11:30 – przerwa kawowa

11:45 – Sytuacja 2: Zagłada – Problem przeniesienia wsi Nieboczowy w związku z realizacją zbiornika Racibórz Dolny – kol. Wiesław Chmielewski

12:10 – Wprowadzenie do dyskusji: Sytuacje i kreacje w procesie rozwoju: uwarunkowania, implikacje, postawy, skutki – kol. Maciej Borsa prezes Oddziału TUP

12:30 – dyskusja, zakończenie seminarium

13:00 – Rybnik na nowo – spacer dyskusyjny z wiceprezydentem Michałem Śmigielskim przez Centrum miasta

w przerwie ok. godz. 14:00 obiad (restauracje wokół Rynku)


Otwarte zebranie TUP


15:00 – kawa popołudniowa (kampus)

15:15 – relacja z wyjazdu studialnego do Anglii – kol. Zbigniew Kamiński

15:30 – relacja z Kongresu i Walnego Zjazdu TUP – kol. Paweł Jaworski

15:45 – ukonstytuowanie i prace Zarządu Głównego TUP – kol. Tadeusz Kmieć

16:00 – prace Zarządu:

16:30 – dyskusja

16:55 – sprawy bieżące, zamknięcie Zebrania

17:00 – wyjazd uczestników

Głównym organizatorem pikniku jest kol. Łukasz Pomykoł.

Przed wyjazdem prosimy zapoznać się na naszej stronie z najnowszymi informacjami dotyczącymi samego pikniku jak i dojazdu. Polecamy też wziąć ze sobą mapkę centrum Rybnika.

►►►mapka przygotowana do druku.