Wolność masztom, planom (ch)wała?

Friday, 03 December 2010 01:40 Maciej Borsa
Print
There are no translations available.

W poniedziałek 13 grudnia 2010 r. w budynku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18, sala nr 401, IV piętro odbędzie się spotkanie konsultacyjne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gośćmi będą p. Krzysztof Nowak, Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego oraz p. Igor Śmietański, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa ok. 2,5 godziny.

Organizator spotkania, Śląski Związek Gmin i Powiatów, zaprasza zainteresowane osoby z grona członków TUP do wzięcia udziału w spotkaniu oraz o ewentualne wcześniejsze nadsyłanie pytań związanych z tematyką spotkania. Pytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it w terminie do dnia 8 grudnia br.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc należy potwierdzić swój udział w spotkaniu na załączonej karcie w terminie do dnia 9 grudnia br . Osoba odpowiedzialna w Biurze Związku (40-058 Katowice, ul. Stalmacha 17): p. Bogdan Kozieł – menadżer ds. działalności informacyjno-szkoleniowej (tel. 32 251 09 45, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

►►►pobierz kartę potwierdzenia udziału

►►►czytaj inny artykuł związany z tematem