Katowice's City Architect/Town Planner

Tuesday, 11 January 2011 12:08 Maciej Borsa
Print
There are no translations available.

 

10 stycznia 2011 roku w katowickim „ratuszu” odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech organizacji zawodowych (TUP, SARP, POIU, SOIA) z Prezydentem Katowic Piotrem Uszokiem. Zaproszenie wystosował prezydent miasta, w reakcji na inicjatywę Katowickiego Oddziału TUP, wynikającą z wcześniejszych uzgodnień z pozostałymi organizacjami. Spotkanie poświęcone było dyskusji nad działaniami dla powołania urzędu Architekta/Urbanisty Miasta i wyłonienia osoby piastującej to stanowisko, które podlegać ma bezpośrednio Prezydentowi. Nasze Towarzystwo zobowiązało się do rekomendowania kandydatów.

Główną rolą i sferą zadań Architekta Miasta ma być kompleksowe działanie związane z polityką przestrzenną miasta, począwszy od analiz, poprzez wskazywanie zagrożeń i wykluczeń aż po wytyczne kierunków zmierzających do planowego, zrównoważonego rozwoju miasta. Do jego zakresu działania należeć będą w szczególności sprawy:

►►►do pobrania wstępny, ramowy zakres obowiązków

W związku z zamiarem przeprowadzenia przez Prezydenta Katowic postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Architekta (Urbanisty) Miasta, zwracamy się do Koleżanek i Kolegów o rozważenie możliwości zgłoszenia swojej kandydatury na to stanowisko. W ślad za uzgodnieniami ze spotkania z Prezydentem w dniu 10 stycznia 2011 Zarząd Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji kandydatom, którzy się w tej sprawie do niego zwrócą. Prezydent Piotr Uszok zadeklarował, że przeprowadzi rozmowy ze wszystkimi rekomendowanymi przez stowarzyszenia zawodowe kandydatami. Zgłoszenia kandydatów do rekomendacji przyjmowane są osobiście przez członków Zarządu Oddziału TUP do dnia 26 stycznia 2011. Można też przesłać prośbę o rekomendację mailem lub pocztą – jednak koniecznie muszą one dotrzeć do TUP przed 27 stycznia, kiedy to Zarząd podejmie decyzję o udzieleniu rekomendacji. Rekomendacje Zarządu Oddziału udzielane będą na mocy Statutu Towarzystwa (§8 ust.2 p.3, §11 ust.1 p.2, §25 ust.1 i §53 ust.2 p.2).

Informacji związanych z samym stanowiskiem, zasadami zatrudnienia itp. udziela p. Bogumił Sobula, Naczelnik Wydziału Organizacji i Zarządzania Urzędu Miasta Katowic tel. 32 259 32 41 lub jego zastępca, p. Monika Maniecka tel. 32 259 32 74 w godzinach urzędowania.

Przewiduje się, że ostateczna decyzja Prezydenta w tej sprawie – tj. wyłonienie i powołanie kandydata na nowo utworzone stanowisko, nastąpi już w lutym, najpóźniej w marcu 2011 roku.