Inteligentne przestrzenie w rozwoju współczesnych miast

Thursday, 18 November 2010 18:57 Paweł Jaworski
Print
There are no translations available.

Forum Gospodarcze9 października 2009 – w Gdyni, Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2, odbędzie się interesująca dyskusja, którą poprowadzi kol. Michał Stangel, członek naszego Oddziału.

Dobrze zagospodarowana przestrzeń jest wizytówką miasta i czynnikiem wpływającym na konkurencyjność miejsca. Tętniące życiem place, ulice i promenady wraz ze znajdującymi się przy nich sklepami, kawiarniami, restauracjami, a także galeriami, muzeami i innymi atrakcjami kulturalnymi to pożądany wizerunek miasta, przyciągający nie tylko turystów, ale i inwestorów i nowych mieszkańców. Przestrzenie te muszą być przyjazne dla pieszych, bezpieczne i atrakcyjnie zagospodarowane. Ale nie tylko - najlepiej gdy są też niepowtarzalne i wyrażają autentyczną historię i tożsamość miejsca. Gospodarka informacyjna prowadzi do zmian w sposobie, w jaki miejsca są formowane i odbierane, a także do zmian w oczekiwaniach ludzi, którzy poszukują "innowacyjnych produktów miejskich" na globalnym rynku miejsc.

Celem Panelu Przestrzeń Miejska w ramach forum gospodarczego w Gdyni, jest przedstawienie współczesnych uwarunkowań, możliwości i metod rozwoju atrakcyjnych, dobrze zagospodarowanych przestrzeni miejskich. Panel podzielony będzie na trzy bloki tematyczne. W pierwszym zaprezentowane zostaną uniwersalne czynniki wpływające na miasta i pożądane zasady zagospodarowania miejskich przestrzeni publicznych. W drugim omówione zostaną wybrane elementy i metody kształtowania miejsc. Trzecia część poświęcona będzie doświadczeniom miast Pomorza.