Anepigrafy

Thursday, 18 November 2010 14:15 Paweł Jaworski
Print
There are no translations available.

W pałacu w Rybnej - Tarnowskie Góry, ul. Powstańców Warszawskich 83 - odbyła się wystawa „Anepigrafy - Krajobraz Znikający”, przygotowana przez Projekt HaHa: Krzysztofa Habasa (na co dzień plastyka miejskiego w Bytomiu) i naszego kolegę Bogusława Hajdę.

Anepigrafy

Jest to cykl kilkunastu obrazów i kilkudziesięciu fotografii,  w których artyści inspirują się zmiennością pejzaży miejskich Śląska, ich nieodrodną zgrzytającą industrializacją, nostalgią i dramatem przenikania się człowieka z jego miejscem bytności. Dotychczasowe wystawy z tego cyklu odbyły się w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, w Galerii Stalowe Anioły w Bytomiu oraz w galerii Pałacu w Rybnej.

Celem autorów jest pokazanie fizycznych i metafizycznych przemian krajobrazu Śląska powodowanych transformacjami gospodarczymi. Coraz to nowe fotografie pokazują proces fizycznych zmian, dokonujących się w krajobrazie na skutek likwidacji obiektów poprzemysłowych. Obrazy zaś przenoszą nas w świat krajobrazu ducha, poddawanego przemianom przez fizyczność inspirowanych i równie jak ona intensywnych. Anepigrafy są projektem otwartym, podążającym  za dokonującymi się przeobrażeniami krajobrazu. Kolejne edycje będą rejestracją tych zmian. Otwarciu wystawy towarzyszył pokaz multimedialny. Obecnie czynna jest sama ekspozycja.