Konferencja Jubileuszowa TUP w Krakowie

Wednesday, 25 September 2013 05:24 Piotr Langer
Print
There are no translations available.

ZARZĄD KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH

zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej, organizowanej w ramach obchodów
ROKU JUBILEUSZOWEGO 90-LECIA POWSTANIA TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH
na temat:

„POCZĄTKI TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH W KRAKOWIE I JEGO DZIAŁACZE
– PROFESOROWIE WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK I ICH DZIEŁA”

organizowanej przy współpracy:
Instytutu Projektowania Miast i Regionów,
Instytutu Projektowania Urbanistycznego,
Instytutu Architektury Krajobrazu,
Zakładu Architektury Przemysłowej,
Katedry Architektury Użyteczności Publicznej
oraz
Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk o/Kraków

Patronat nad konferencją objęli:
JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Furtak,
Dziekan Wydziału Architektury PK, prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich,
Wiceprezydent Miasta Krakowa, mgr inż. arch. Elżbieta Koterba

 

Konferencja odbędzie się w piątek, 11 października 2013 roku,
w Sali Senatu Politechniki Krakowskiej, przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie.

 

Konferencja jest poświęcona Krakowskim Profesorom, którzy działali w Towarzystwie jeszcze w okresie międzywojennym, a po powstaniu Wydziału Architektury w 1945 r. wnieśli osobisty wkład w rozwój nauki i pozycję Wydziału Architektury w Krakowie i w Polsce. Byli to Profesorowie: Józef Gałęzowski, Juliusz Żórawski, Zygmunt Novák, Zbigniew Wzorek, a także prof. Tadeusz Tołwiński, który równocześnie był kierownikiem Katedry Urbanistyki w Warszawie i Krakowie. Do grona członków Towarzystwa w tym okresie należeli także Profesorowie: Michał Poczobutt-Odlanicki i Walery Goetel z AGH oraz prof. Antoni Wrzosek z UJ. W programie konferencji przewiduje się wystąpienia poświęcone wymienionym Profesorom i Ich dziełom widzianym z perspektywy czasu. Ponadto, w oparciu o konferencję przewiduje się wydanie upamiętniającego wydawnictwa stanowiącego materialny ślad tej działalności, która dzisiaj jest trochę zapomniana.

Konferencja jest jednodniowa, nieodpłatna. Mamy nadzieję na przyjęcie przez Państwa naszego zaproszenia i uczestnictwo w konferencji. Prosimy o potwierdzenie udziału do 4 października 2013 r., na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it lub telefon: 609-221-401.

Sekretarz Naukowy Konferencji
Dr inż. arch. Piotr Langer

Prezes Zarządu TUP, o/Kraków
Prof. dr hab. inż. arch. Barbara Bartkowicz

Konferencja jest realizowana przy wsparciu finansowym GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW, WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA (www.krakow.pl/biznes)

 


Do pobrania zaproszenie na konferencję

Do pobrania program konferencji