KONFERENCJA "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi"

Thursday, 08 October 2020 11:40 Renata Rybarczyk
Print
There are no translations available.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji naukowej "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi" organizowanej z okazji 200-lecia Łodzi przemysłowej, przez Interdyscyplinarne Centrum Studiów Miejskich Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich, Oddziałem w Łodzi.

Zachęcamy do rejestracji poprzez formularz elektroniczny na stronie: http://icsm.uni.lodz.pl/2020/08/10/przeszlosc-terazniejszosc-i-przyszlosc-lodzi/ (UWAGA: w chwili obecnej otwarte są rejestracje na sesje odbywające się w roku 2020 r.; rejestracje na sesje zaplanowane w roku 2021 r, w tym sesję poświęconą "Przestrzeni miejskiej Łodzi i jej przekształceniom" - zostaną otwarte w najbliższym czasie. Szczegółowy program (harmonogram obrad) i streszczenia referatów zostaną udostępnione zarejestrowanym osobom w późniejszym terminie.

Z poważaniem

/-/ Dominik Drzazga

PROGRAM KONFERENCJI "Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Łodzi"