Wyniki konkursu TUP na dyplomy obronione w 2018 r.

Tuesday, 17 September 2019 16:00 Tomasz Majda Zarząd Główny - Konkurs na magisterskie prace dyplomowe
Print
There are no translations available.

logo

W dniu 21 sierpnia odbyło się posiedzenie Jury Konkursu o Doroczne Nagrody TUP za prace dyplomowe z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej obronione w 2018 roku. Jury w składzie: dr inż. arch. Tomasz Majda - przewodniczący (TUP o. Warszawa)
dr inż. arch. Małgorzata Mirecka - sędzia referent (TUP o. Warszawa)
prof. dr hab. arch. Nina Juzwa (TUP o. Katowice)
dr inż. arch. kraj. Renata Giedych (TUP o. Warszawa)
arch. Krzysztof Ozimek (SARP)
Marek Kuzaka (AMS)
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii Projektowanie Urbanistyczne:
Nagrodę przyznano pani Elżbiecie JANISZEWSKIEJ za pracę pt. Industrialny ogród wrażeń- jako element miejskiego systemu zieleni i przestrzeni publicznych 'green line', wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Anety Tomczak na Wydziale Architektury Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Wyróżnienie przyznano panu Tomaszowi JAKUBOWSKIEMU za pracę pt. Kształtowanie przestrzeni publicznych Doliny Wisły w Warszawie, wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Katarzyny Pluty, prof. PW na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
oraz panu Tomaszowi TWAROGOWI za pracę pt. Koncepcja zagospodarowania terenów portowych oraz poprzemysłowych w Sydeny - Rozelle Bay, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Węcławowicz-Bilska oraz dr inż. arch. Hanna Hrehorowicz-Gaber na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

W kategorii Gospodarka Przestrzenna przyznano:
Nagrodę panu Piotrowi KRYCZCE za pracę pt. Scenariusze lokalizacji zespołów budownictwa wysokościowego we Wrocławiu, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Roberta Masztalskiego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.
Wyróżnienie przyznano pani Aleksandrze FEREK za pracę pt. Partycypacja społeczeństwa w procedurze sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w Polsce oraz w Hiszpanii i Holandii, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Marty Romańskiej, prof. UJ, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Partnerem i sponsorem konkursu jest firma: