Oddział w Opolu - Zarząd

niedziela, 15 sierpnia 2010 12:49 Tomasz Majda
Drukuj

Prezes

mgr inż. arch. Maria Oleszczuk

Sekretarz

Jacek Wydrych

Skarbnik

mgr Helena Nowik