Oddział w Płocku - Zarząd

Sunday, 15 August 2010 12:54 Tomasz Majda
Print
There are no translations available.

Prezes

mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

Wiceprezes

inż. Halina Dąbrowska

Sekretarz

Alicja Krymowa

Skarbnik

Barbara Kopańska

Członek Zarządu

mgr inż. arch. Stanisław Żurański