Konferencja zamykająca projekt „Regiony rewitalizacji”

Zapraszamy na konferencję zamykającą projekt „Regiony rewitalizacji”, która odbędzie się w dniu 12 grudnia br. o godzinie 10.00 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: rewitalizacja@mazovia.pl  do dnia 9 grudnia br.