Strefa Wielkomiejska Łodzi

Swoją wielkomiejską karierę Łódź zawdzięcza przemysłowi włókienniczemu. Jego szybki rozwój sprawił, że w ciągu kilku dziesięcioleci Miasto przeobraziło się z rolniczej osady o niewielkim znaczeniu w industrialną metropolię, nie ustępującą tempu…

0 Komentarzy

POSTERY NA V KONGRES URBANISTYKI POLSKIEJ

Organizatorzy umożliwiają uczestnikom Kongresu zgłoszenie prezentacji zagadnień badawczych i praktycznych w formie posterowej. Komitet przewiduje zorganizowanie wystawy z wybranych 30 posterów najbardziej odpowiadających tematyce Kongresu. Wszystkie przesłane i zaakceptowane postery…

0 Komentarzy