Gala Jubileuszowa Konkursu na Najlepiej Zagospodarowaną Przestrzeń Publiczną w Polsce edycje 2020 – 2021 – 2022