Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Artykuły i opinie
Artykuły i opinie
Autor:Bartłomiej Kolipiński
Uwagi Towarzystwa Urbanistów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, ustawy- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (wersja z 17. 06. 2008) 1. Poniższe uwagi koncentrują się na tej...
poniedziałek, 21 lipca 2008 | 63533 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Urban Trialogues. Co-productive ways to relate visioning and strategic urban projects O współpracy w trialogu Urbanistyczny  trialog  pomiędzy  wizją,  strategią  i  realizacją  był  przedmiotem  43. Międzynarodowego  Kongresu ...
sobota, 20 października 2007 | 63983 odsłon
Autor:Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
Pan Andrzej Aumiller Minister Budownictwa Szanowny Panie Ministrze! W załączeniu pragnę przekazać opinię i uwagi Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich do projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu...
wtorek, 23 stycznia 2007 | 65934 odsłon
Autor:Tomasz Majda
Towarzystwo Urbanistów Polskich obserwuje z rosnącym niepokojem pogłębiający się kryzys gospodarki przestrzennej, którego współzależnymi przejawami są: niespójność oraz niestabilność podstaw prawnych planowania i...
poniedziałek, 18 września 2006 | 63010 odsłon
Autor:Bartłomiej Kolipiński
Towarzystwo Urbanistów Polskich, oceniając krytycznie skuteczność systemu planowania przestrzennego, opowiadało się od dawna i opowiada nadal za dokonaniem w nim zasadniczych zmian Zmiany te powinny być jednak poprzedzone kompleksowym i ...
środa, 6 września 2006 | 67001 odsłon
Autor:Jacek Godlewski
Budowanie w pięknym krajobrazie -a idea tworzenia parków kulturowych. cele konferencji: przedstawienie podstaw metodycznych, związanych z poszczególnymi komponentami środowiska kulturowego przy tworzeniu parków kulturowych,...
sobota, 17 września 2005 | 71972 odsłon


Strona 14 z 14


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2021 - All rights reserved

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie