Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

POWER 2.19 – planowanie partycypacyjne

Wychodząc naprzeciw tym nowym wyzwaniom Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju organizuje konkurs POWER 2.19, który ma wzmacniać proces konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w tworzeniu dokumentów planistycznych, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Nasze Towarzystwo, wypełniając swoją misję, powinno w jak najszerszym zakresie włączyć się w realizację projektów w ramach tego konkursu. Przyjęto, że najlepszą formułą będzie tu wspieranie różnych podmiotów przygotowujących aplikacje projektowe w zakresie wiedzy i praktyki planistycznej, jaką posiadają nasi członkowie.

Dlatego prosimy wszystkie Koleżanki i Kolegów, a także władze Oddziałów TUP o włączenie się w te działania. Niektóre Oddziały podjęły już inicjatywę w tym zakresie. Pozostałych Członków prosimy o zgłoszenia imienne do kol. Anny Pyziak z Zakładu Planowania Przestrzennego TUP (mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , tel. 733 025 240). Osoby te będziemy rekomendować do poszczególnych projektów realizowanych na terenie całego kraju. Będziemy też wspierać ich wysiłki działaniami doskonalącymi i szkoleniowymi, związanymi z uspołecznieniem procesu planowania, tak aby mogli sami zrealizować w praktyce plany zagospodarowania przestrzennego z rozszerzonym udziałem społecznym. Powiększone koszty takiej rozszerzonej procedury refinansować będzie prowadzącym je gminom Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach realizowanego projektu.

Tags: Opinia
 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie