Towarzystwo Urbanistów Polskich

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności > Sprawozdanie z zebrania Zarządu TUP Oddziału w Katowicach

Sprawozdanie z zebrania Zarządu TUP Oddziału w Katowicach

Email Drukuj PDF

Katowice, dn. 12.10.2015

Sprawozdanie z zebrania Zarządu TUP Oddziału w Katowicach

Zebranie Zarządu odbyło się dnia 12 października 2015 roku w siedzibie Oddziału przy ul. Dyrekcyjnej 9 w Katowicach. W spotkaniu wzięło udział sześcioro Członków Zarządu Oddziału oraz przedstawiciel ZPP TUP. Obecni byli:

 

1. Maciej Borsa

2. Michał Lorbiecki

3. Katarzyna Ujma-Wąsowicz

4. Łukasz Pomykoł

5. Joanna Mękal

6. Agnieszka Majorek

7. Anna Pyziak - ZPP TUP

Podczas spotkania zostały poruszone następujące kwestie:

1. Harmonogram zebrań Zarządu Oddziału

Ustalono następujący harmonogram spotkań: 17.12 (+ spotkanie opłatkowe), 19.02, 22.04, 18.06 (ewentualne spotkanie wyjazdowe). Spotkania odbywać się będą o godzinie 17.00.

2. Konkurs katowickiego oddziału TUP na najlepszy dyplom

Organizacja: Michał Lorbiecki, Katarzyna Ujma-Wąsowicz, Agnieszka Majorek.

Uczelnie oraz osoby do kontaktu:

  • Uniwersytet Śląski (osoba wskazana przez prof. Runge)
  • Uniwersytet Ekonomiczny (kol. Krzysztof Gargula)
  • Politechnika Śląska (kol. Michał Stangel)
  • Wyższa Szkoła Techniczna (kol. Sylwia Musiewicz)

Ustalono następujący harmonogram konkursu:

Składanie prac do 20.11.2015.

Wyłonienie finalistów 4.12.2015.

Finał 17.12.2015 godz. 13.00.

Docelowo patronat nad wydarzeniem obejmie Marszałek Województwa Śląskiego.

Nie zostali wskazani potencjalni sponsorzy wydarzenia.

3. Otwarte seminaria

Ustalono następujący harmonogram spotkań: 12.11., 10.12., 14.01. (Gliwice), 25.02. (Rybnik), 17.03., 14.04. (Gliwice), 12.05., 09.06. Spotkania odbędą się o godz. 17.00.

4. Współpraca z kołami naukowymi

Zarząd jest w stałym kontakcie z kołami naukowymi działającymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

5. Współpraca z oddziałami

Zarząd planuje podtrzymać kontakt z wrocławskim oddziałem TUP oraz nawiązać współpracę z innymi oddziałami.

6. Współpraca ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów

Współorganizacja wydarzeń: konferencja "Zarządzanie Przestrzenią Publiczną", Kongres Urbanistyki Polskiej 2021.

7. Sprawy formalne oddziału

Zostanie zmieniony rachunek bankowy oddziału.

Zostanie wysłane pismo do wszystkich Członków oddziału z planem działania Stowarzyszenia do czerwca 2016 roku oraz przypominające o obowiązku płacenia składek.

8. Regulamin funkcjonowania oddziału

Zarząd planuje sformułować regulamin funkcjonowania oddziału.

Sporządził: Michał Lorbiecki

 

 

Logowanie

Zalogowani użytkownicy uzyskują dostęp do nowych pozycji w menu i kalendarium, a członkowie TUP mają możliwość pisania artykułów na stronie